Đề thi trạng nguyên tiếng việt lớp 5 vòng 1 năm 2017

-

Đề Thi Trạng Nguyên giờ Việt Lớp 5 Vòng 5

Bài 1: phép màu mèo con: (Chọn cặp tương ứng)

*

Tài sản 

Trái

Thay mặt

Nước ngoài

Xơi cơm

Niên khóa

Chó biển

Dũng cảm

Mong ngóng

Nhà thơ

Bài 2: Em hãy tham khảo kỹ thắc mắc và ĐIỀN vào địa điểm trống hoặc CHỌN 1 trong 4 giải đáp cho sẵn.

Bạn đang xem: Đề thi trạng nguyên tiếng việt lớp 5 vòng 1 năm 2017

Câu hỏi 1:

Từ nào đồng âm với "xuân" trong từ "mùa xuân"?

a/ tuổi xuân

b/ 60 xuân

c/ mưa xuân

d/ cô xuân

Câu hỏi 2

Từ "thưa thớt" ở trong từ các loại nào?

a/ danh từ

b/ tính từ

c/ hễ từ

d/ đại từ

Câu hỏi 3:

Trong các từ sau, từ bỏ nào đồng nghĩa với mênh mông?

a/ chén bát ngát

b/ xa xưa

c/ thẳng tắp

d/ hun hút

Câu hỏi 4:

Trong câu "Bầu trời trầm ngâm, nó nhớ đến tiếng hát của bè đảng sơn ca", có sử dụng biện pháp thẩm mỹ và nghệ thuật nào?

a/ so sánh

b/ nhân hóa

c/ đảo ngữ

d/ điệp ngữ

Câu hỏi 5:

Trong những từ sau, từ nào không đồng nghĩa với tổ quốc?

a/ đất nước

b/ nước nhà

c/ quốc gia

d/ dân tộc

Câu hỏi 6:

Trong câu "Buổi sáng sủa tháng chín mát mẻ, dễ chịu. Đó là buổi sớm tuyệt đẹp", đại trường đoản cú là từ bỏ nào?

a/ buổi sáng

b/ tháng chín

c/ đó

d/ xuất xắc đẹp

Câu hỏi 7:

Trong các từ sau, trường đoản cú nào chưa phải từ láy?

a/ rào rào

b/ lất phất

c/ lưa thưa

d/ khía cạnh mắt

Câu hỏi 8:

Trong các từ sau từ nào tất cả tiếng "chín" là từ đồng âm?

a/ trái chín

b/ cơm chín

c/ chín học tập sinh

d/ nghĩ mang đến chín

Câu số 9:

Trong các từ sau, từ nào trái nghĩa cùng với từ bạn bè?

a/ các bạn học

b/ chúng ta đường

c/ kẻ thù

d/ bởi hữu

Câu hỏi 10:

Giải thích mang đến đúng sai, phải trái, lợi hại call là gì?

a/ phân giải

b/ tranh giải

c/ nan giải

d/ giải thưởng

Bài 3: Em hãy tham khảo kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào vị trí trống hoặc CHỌN một trong những 4 đáp án cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Từ dùng làm tả chiều rộng gọi là bao ............................. .

Câu hỏi 2:

Điền từ đồng nghĩa tương quan với trường đoản cú "to" vào chỗ trống để hoàn thành câu: Ăn khổng lồ nói .............

Câu hỏi 3:

Điền từ để ngừng câu tục ngữ: Khoai đất .................., mạ đất quen.

Câu hỏi 4:

Điền vào vị trí trống từ trái ghĩa với trường đoản cú "sống" để được câu đúng: Đoàn kết là sống, phân chia rẽ là .................

Câu hỏi 5:

Từ Hán Việt đồng nghĩa với từ bỏ "loài người" là từ bỏ "nhân ..........."

Câu hỏi 6:

Điền đại trường đoản cú vào nơi trống trong câu ca dao: loại có, chiếc vạc, chiếc nông. Sao ................... giẫm lúa nhà ông, hỡi cò ? 

Câu hỏi 7:

Điền vào chỗ trống để dứt câu: Sự quá bất ngờ cao độ hotline là ...................ửng sốt.

Câu hỏi 8:

Điền vào địa điểm trống từ bỏ trái ghĩa với từ bỏ "thắng" sẽ được câu đúng: win không kiêu, .................... không nản.

Câu hỏi 9:

Điền vào địa điểm trống tự trái ghĩa với tự "xấu" để được câu đúng: Xấu người ................... nết còn hơn rất đẹp người. 

Câu hỏi 10:

Hiện tượng sương mát mẻ (vào mùa đông) hotline là sương .....................á.

Xem thêm: Tại Sao Nên Uống Mật Ong Với Nước Ấm Vào Buổi Sáng : Tốt Cho Sức Khỏe Không Ngờ

Đáp án đề Thi Trạng Nguyên giờ Việt Lớp 5 Vòng 5


Bài 1: phép màu mèo con: (Chọn cặp tương ứng)

Tài sản

Của cải

Trái

Quả

Thay mặt

Đại diện

Nước ngoài

Ngoại quốc

Xơi cơm

Ăn cơm

Niên khóa

Năm học

Chó biển

Hải cẩu

Dũng cảm

Gan dạ

Mong ngóng

Hi vọng

Nhà thơ

Thi nhân

Bài 2: Em hãy tham khảo kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào khu vực trống hoặc CHỌN 1 trong các 4 lời giải cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Từ nào đồng âm với "xuân" vào từ "mùa xuân"?

d/ cô xuân

Câu hỏi 2:

Từ "thưa thớt" thuộc từ loại nào?

b/ tính từ 

Câu hỏi 3:

Trong những từ sau, tự nào đồng nghĩa với mênh mông?

a/ chén bát ngát

Câu hỏi 4:

Trong câu "Bầu trời trầm ngâm, nó nhớ cho tiếng hát của bạn bè sơn ca", có thực hiện biện pháp thẩm mỹ nào?

b/ nhân hóa

Câu hỏi 5:

Trong những từ sau, từ làm sao không đồng nghĩa với tổ quốc?

d/ dân tộc

Câu hỏi 6:

Trong câu "Buổi sáng tháng chín mát mẻ, dễ dàng chịu. Đó là buổi sáng tuyệt đẹp", đại từ bỏ là trường đoản cú nào?

c/ đó

Câu hỏi 7:

Trong những từ sau, từ nào không hẳn từ láy?

d/ mặt mắt

Câu hỏi 8:

Trong các từ sau trường đoản cú nào gồm tiếng "chín" là tự đồng âm?

c/ chín học tập sinh

Câu số 9.

Trong các từ sau, từ làm sao trái nghĩa cùng với từ các bạn bè?

c/ kẻ thù

Câu hỏi 10:

Giải thích mang lại đúng sai, bắt buộc trái, lợi hại gọi là gì?

a/ phân giải

Bài 3: Em hãy tham khảo kỹ thắc mắc và ĐIỀN vào nơi trống hoặc CHỌN một trong 4 giải đáp cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Từ dùng để làm tả chiều rộng gọi là bao ............................. .

la

Câu hỏi 2:

Điền từ đồng nghĩa tương quan với từ bỏ "to" vào vị trí trống để kết thúc câu: Ăn to nói .............

lớn

Câu hỏi 3:

Điền từ để xong xuôi câu tục ngữ: Khoai đất .................., mạ khu đất quen.

lạ

Câu hỏi 4:

Điền vào chỗ trống trường đoản cú trái ghĩa với tự "sống" và để được câu đúng: Đoàn kết là sống, phân chia rẽ là .................

chết

Câu hỏi 5:

Từ Hán Việt đồng nghĩa với tự "loài người" là trường đoản cú "nhân ..........."

loại

Câu hỏi 6:

Điền đại từ bỏ vào nơi trống trong câu ca dao: loại có, cái vạc, loại nông. Sao ................... giẫm lúa bên ông, hỡi cò ?

mày

Câu hỏi 7:

Điền vào vị trí trống để chấm dứt câu: Sự quá bất ngờ cao độ điện thoại tư vấn là ...................ửng sốt.

s

Câu hỏi 8:

Điền vào địa điểm trống trường đoản cú trái ghĩa với từ bỏ "thắng" và để được câu đúng: thắng không kiêu, .................... không nản.

bại

Câu hỏi 9:

Điền vào chỗ trống từ bỏ trái ghĩa với từ "xấu" và để được câu đúng: Xấu người ................... nết còn hơn đẹp nhất người.