Tại sao máy sấy tóc lại làm cho tóc mau khô

-

Giup mk bt này với:

*
-Có 2 điều khoản kìm cùng choòng. Người ta mong nhổ cây klặng gyên chặt vào 1 tấm mộc. Theo em nên dùng nguyên lý nào? Vì sao?-Thế làm sao là việc cất cánh hơi, dừng tụ? Tốc độ bay khá của 1 hóa học lỏng nhờ vào vào hầu hết nguyên tố nào? Tại sao sấy tóc lại làm tóc mau khô?
Nếu bạn hỏi
, chúng ta chỉ đuc rút một câu trả lời. Nhưng khi chúng ta suy xét trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!