Số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 15

Trung trung ương Toán thù học tập traitimchienbinh.com trình làng cùng với những em học sinh lớp 4 tuyển tập 95 bài bác tân oán Ôn thi ViOlympic Tân oán lớp 5 dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP.. SỐ, DẤU HIỆU CHIA HẾT

Bài ViO.01 Viết số tự nhiên nhỏ tuổi độc nhất vô nhị có tổng các chữ số bởi 12

Bài ViO.02 Viết số tự nhiên nhỏ dại độc nhất gồm những chữ số không giống nhau với tổng các chữ số bởi 12.

Bạn đang xem: Số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 15

Bài ViO.03 Viết số tự nhiên bé dại độc nhất tất cả các chữ số khác biệt với tổng các chữ số bởi 21.

Bài ViO.04 Viết số tự nhiên và thoải mái bé dại độc nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 32.

Bài ViO.05 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn số 1 có 5 chữ số cơ mà tổng những chữ số bằng 15

Bài ViO.06 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất tất cả 5 chữ số với những chữ số khác biệt mà tổng các chữ số bằng 20

Bài ViO.07 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm 4 chữ số gồm tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên lớn số 1 có 4 chữ số, những chữ số khác nhau với có tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.09 Viết số tự nhiên lớn nhất bao gồm các chữ số không giống nhau cùng tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.10 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn số 1 có những chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 23

Bài ViO.11 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn số 1 tất cả những chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 30

Bài ViO.12 Viết số tự nhiên và thoải mái nhỏ độc nhất vô nhị gồm những tích các chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số tự nhiên và thoải mái bé dại tốt nhất có những tích các chữ số bởi 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên lớn nhất gồm các chữ số khác nhau với tích các chữ số bởi 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm những chữ số khác biệt với tích những chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm những chữ số không giống nhau và tích các chữ số bằng 720

Bài ViO.17 Với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm 3 chữ số.

Bài ViO.18 Với 5 chữ hàng đầu, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.19 Với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên tất cả 3 chữ số.

Bài ViO.đôi mươi Với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái gồm 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 Với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.22 Với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ tất cả 4 chữ số.

Bài ViO.23 Cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, những chữ số khác nhau với phân chia không còn đến 3.

Bài ViO.24 Cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái gồm 3 chữ số, các chữ số khác biệt cùng phân tách không còn cho 5.

Bài ViO.25 Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm 3 chữ số, có tổng các chữ số bằng 7 cùng phân tách hết đến 5.

Bài ViO.26 Cho số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A với không thay đổi đồ vật trường đoản cú các chữ số còn lại để được số sót lại là số lớn số 1 hoàn toàn có thể. Số lớn nhất rất có thể chính là số nào?

Bài ViO.27 Cho số A = 12345678910111213141516171819đôi mươi. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A với giữ nguyên lắp thêm từ các chữ số còn lại sẽ được số còn sót lại có 15 chữ số cùng là số nhỏ bé độc nhất có thể. Số nhỏ nhắn độc nhất vô nhị hoàn toàn có thể chính là số nào?

Bài ViO.28 Viết thường xuyên 10 số chẵn khác 0 trước tiên sẽ được một vài tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó cơ mà vẫn giữ nguyên thiết bị tự của chúng sẽ được sốlớn nhất, số nhỏ xíu nhất?

Bài ViO.29 Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái tất cả 4 chữ số mà trong đó bao gồm ít nhất nhị chữ số như là nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho thấy tất cả toàn bộ từng nào số bao gồm 3 chữ số mà trong những số không chứa chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho biết thêm tất cả tất cả bao nhiêu số tự nhiên bao gồm 4 chữ số không giống nhau nhưng mà tổng 4 chữ số của mỗi số kia bằng 10.

Bài ViO.32 Hãy cho thấy thêm cùng với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì rất có thể viết được toàn bộ từng nào số có 3 chữ số khác nhau?

Bài ViO.33 Có từng nào phương pháp thu xếp 5 bạn học viên A, B, C, D, E ngồi vào một loại ghế nhiều năm sao cho:

a) Quý Khách C ngồi bao gồm giữa?b) Hai bạn A cùng E ngồi làm việc nhì đầu ghế?

*

Bài ViO.34 Với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 fan ta lập rất nhiều số gồm bốn chữ số không giống nhau.

a) Có bao nhiêu số nhỏ hơn 5000?b) Có bao nhiêu số chẵn nhỏ dại rộng 7000?

Bài ViO.35 Từ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoàn toàn có thể lập được từng nào số không giống nhau làm sao để cho trong những số ấy luôn xuất hiện chữ số 0 cùng chữ hàng đầu.

Bài ViO.36 Từ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rất có thể lập được từng nào số gồm 6 chữ số khác biệt trong những số đó độc nhất vô nhị thiết buộc phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 Có từng nào số tự nhiên và thoải mái có 6 chữ số khác nhau mà lại tổng các chữ số kia bằng 18?

Bài ViO.38 Có bao nhiêu số điện thoại thông minh tất cả 6 chữ số? Trong số đó gồm bao nhiêu số điện thoại cảm ứng thông minh tất cả 6 chữ số khác nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu:

a) Số có 5 chữ số khác nhau?b) Số chẵn gồm 5 chữ số khác nhau?c) Số gồm 5 chữ số khác biệt và đề nghị có mặt chữ số 5?

Bài ViO.40 Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số cơ mà hàng trăm lớn hơn mặt hàng đơn vị?

Bài ViO.41 Tìm số 1a2b biết số kia phân chia cho 2; 5 cùng 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.42 Tìm số 8a3b biết số đó phân tách hết cho 2 với 5, còn phân tách 9 dư 8.

Bài ViO.43 Tìm số 4a8b biết số kia phân chia hết mang lại 2, còn phân tách đến 5 và 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 Tìm số bé xíu tuyệt nhất không giống 1 nhưng mà lúc phân tách đến 2; 3; 4; 5 với 6 cùng có số dư bằng 1.

Bài ViO.45 Tìm số nhỏ xíu tuyệt nhất nhưng mà Khi phân chia cho tất cả 2; 3; 4; 5 cùng 6 tất cả số dư theo lần lượt là 1; 2; 3; 4 cùng 5.

Bài ViO.46 Tìm số bé nhất bao gồm 3 chữ số nhưng phân tách hết cho cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.47 Tìm số nhỏ nhắn duy nhất gồm 3 chữ số cơ mà Lúc phân chia đến 2; 3; 4; 5 và 6 cùng tất cả số dư là 1 trong những.

Bài ViO.48 Trung bình cộng tất cả những số chẵn bao gồm 3 chữ số chia không còn mang lại 9 bằng?

Bài ViO.49 Trung bình cộng tất cả những số lẻ có 3 chữ số phân chia hết mang đến 5 bằng?

Bài ViO.50 Tìm số nhỏ bé nhất gồm 4 chữ số không giống nhau chia không còn cho tất cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số lẻ bao gồm 4 chữ số chia hết mang đến 9?

Bài ViO.52 Hãy cho thấy bao gồm tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số phân tách hết cho cả 2; 3 cùng 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ từng nào số chẵn gồm 3 chữ số nhưng các số này đều ko chia hết đến 3?

Bài ViO.54 Có bao nhiêu số chẵn bao gồm 4 chữ số phân tách hết mang đến 9?

Bài ViO.55 Tìm số nhỏ độc nhất khác 0 nhưng phân chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.56 Tìm số 6a2b biết số đó phân chia không còn mang đến 2 còn phân chia mang lại 5 với 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 Tìm số 3a7b biết số đó chia không còn cho cả 2; 5 cùng 9.

Bài ViO.58 Biết số 53a70 chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9. Tìm số a.

Xem thêm: Phim Về Nhà Đi Con Tập 72 Vtv Giải Trí Từ 21H30 Hôm Nay, Về Nhà Đi Con

Bài ViO.59 Tìm số 2a8b biết số đó chia không còn cho 2 và 9, phân chia mang lại 5 dư 4.

Bài ViO.60 Hãy cho thấy tất cả toàn bộ từng nào số có 4 chữ số chia không còn cho tất cả 2 với 5.

Bài ViO.61 Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên tất cả 3 chữ số cơ mà chia hết mang đến 5. Tính tổng tất cả những số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho thấy thêm bao gồm tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số khác biệt không chia không còn mang đến 3.

Bài ViO.63 Hãy cho thấy gồm toàn bộ bao nhiêu số tất cả 4 chữ số không giống nhau phân chia hết đến 3?

Bài ViO.64 Hãy cho biết thêm gồm tất cả từng nào số có 4 chữ số nhưng mà những số đó phân tách cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 Cho các chữ số 0; 1; 2; 3 và 5. Hỏi lập được từng nào số lẻ gồm 4 chữ số khác biệt phân tách hết cho 5?

Bài ViO.66 Tìm số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 tất cả cha chữ số, biết rằng số đó chia hết mang lại 4 cùng chia mang lại 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 Tìm a để 31a31a31a phân chia hết đến 7.

Bài ViO.68 Tìm các chữ số a, b để:

a) a378b chia hết cho 72.b) 24a68b phân tách hết mang đến 48.

Bài ViO.69 Tìm số tự nhiên nhỏ dại độc nhất để Lúc chia mang đến 5, 8, 12 thì số dư theo sản phẩm từ là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm các chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 Tìm số tự nhiên và thoải mái nhỏ tuổi duy nhất không giống 1 thế nào cho lấy số đó phân chia mang đến 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì cùng dư 1.

Bài ViO.72 Tìm a biết 3456a7 phân chia cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 Có từng nào số bao gồm 5 chữ số cơ mà mỗi số vừa phân tách không còn mang lại 4 vừa chia hết đến 5.

Bài ViO.74 Tìm số nhỏ duy nhất bao gồm 2 chữ số biết số kia phân tách 8 dư 7, chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái bao gồm 6 chữ số khác nhau và:

a) Các số này to hơn 300000?b) Các số này to hơn 300000 với phân tách hết cho 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 Tìm số bé dại độc nhất tất cả 5 chữ số phân chia hết cho tất cả 2; 3 với 5.

Bài ViO.77 Tìm những chữ số a, b sao cho a35b chia không còn mang lại 45.

Bài ViO.78 Tìm a + b biết 30a5b chia không còn mang đến 30.

Bài ViO.79 Trong cửa hàng tất cả 5 hộp, từng hộp chỉ đựng chén bát hoặc đĩa. Số lượng bát hoặc đĩa trong 5 vỏ hộp đó là 19; 22; 32; 35; 37 mẫu. Sau Lúc bán hết số đĩa trong một hộp thì số chén bát các cấp bốn lần số đĩa sót lại. Tính số chén ban sơ cùng số đĩa lúc đầu.

Bài ViO.80 Cho số 99….99 (2013 số 9). Hỏi phải ít hơn tối thiểu từng nào đơn vị chức năng sẽ được số phân tách hết đến 45

Bài ViO.81 Cho số 222…22 (2017 số 2). Cần phân phối số này tối thiểu từng nào đơn vị và để được số new phân tách hết đến 44.

Bài ViO.82 Cho số 777…77 (2017 số 7). Cần tiết kiệm hơn ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng sẽ được số mới chia hết mang đến 63.

Bài ViO.83 Cho số 7878…78 (2017 số 78). Cần tiếp tế ít nhất bao nhiêu đơn vị và để được số new phân tách hết cho 65.

Bài ViO.84 Cho số 77…777 (2013 số 7). Hỏi phải ngắn hơn tối thiểu từng nào đơn vị chức năng sẽ được số chia không còn mang đến 63.

Bài ViO.85 Cho số 33….333 (2013 số 3). Thêm ít nhất từng nào đơn vị chức năng sẽ được số mới phân tách hết cho 24

Bài ViO.86 Tìm số tự nhiên nhỏ dại độc nhất gồm 9 chữ số ,phân tách không còn mang đến 9 với tất cả các tính chất sau:

– ví như xóa 1 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít phân chia không còn đến 8

– giả dụ xóa 2 chữ số tận cùng thì được một số ít phân chia không còn mang đến 7

– trường hợp xóa 3 chữ số tận thuộc thì được 1 số phân chia không còn đến 6

– nếu như xóa 4 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít phân tách hết mang lại 5

– giả dụ xóa 5 chữ số tận thuộc thì được một số chia không còn đến 4

– trường hợp xóa 6 chữ số tận cùng thì được một số phân chia hết mang lại 3

– ví như xóa 7 chữ số tận cùng thì được 1 số ít phân chia không còn đến 2

Bài ViO.87 Có từng nào số tự nhiên bao gồm 4 chữ số phân chia hết mang lại 5 với có đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 Có từng nào số thoải mái và tự nhiên có bốn chữ số vào đó:

a) Mỗi chữ số những chẵnb) Tổng những chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 Cho những số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được bao nhiêu số chẵn tất cả 3 chữ số khác biệt tự các chữ số bên trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để tạo thành các số tất cả tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết thường xuyên 15 số lẻ bước đầu từ một tiếp nối xóa đi 10 chữ số của số nhận được để còn sót lại một số lớn số 1 (không thay đổi thứ từ các chữ số). Hãy tìm kiếm số lớn số 1 đó.

Bài ViO.92 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn số 1 nhưng mà trong số ấy theo thứ trường đoản cú từ trái lịch sự nên, mỗi chữ số (cho tới chữ số sản phẩm trăm) phần lớn bởi tổng của 2 chữ số ngay tức thì sau nó.

Bài ViO.93 Có từng nào số tự nhiên và thoải mái gồm các chữ số khác nhau mà lại tổng những chữ số bằng 15.

Bài ViO.94 Có từng nào số tự nhiên và thoải mái bao gồm 3 chữ số nhưng chữ số hàng trăm ngàn to hơn chữ số hàng chục, chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số hàng đơn vị.

Bài ViO.95 Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái bao gồm 3 chữ số mà chữ số hàng trăm bằng vừa phải cùng của chữ số hàng trăm ngàn và chữ số sản phẩm đơn vị chức năng.

Xem thêm: Xem Phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài Tap 1, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài 1999 Tập 01

*

Bất cứ đọng thông tin hỗ trợ về những chương trình học tập tại Trung trung khu Tân oán học traitimchienbinh.com – Đánh Thức Cảm Hứng Học Tân oán MIỄN PHÍ, bạn có thể còn lại Tên + SĐT tại LINK này để lực lượng CSKH sẽ contact tức thì.


Chuyên mục: Mẹo vặt - Kiến Thức