Sách bài tập tiếng anh lớp 6 chương trình mới

-

Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Tập 1

Trọn bộ lời giải sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Tập 1 bộ sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám sát đít chương trình sách bài tập giờ Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài tập về đơn vị trong SBT tiếng Anh 6 dễ dàng hơn.

*

Unit 1: My new school

Unit 2: My house

Unit 3: My friends

Test yourself 1

Unit 4: My neighbourhood

Unit 5: Natural wonders of Vietnam

Unit 6: Our Tet holiday

Test yourself 2

Sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Unit 1: My new school

A.

Bạn đang xem: Sách bài tập tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud. (Hãy tìm kiếm từ gồm phần gạch ốp chân được phạt âm khác. Đọc to các từ)

1. A. Study B. Lunch C. Subject D. Computer

2. A. Calculator B. Classmate C. Fast D. Father

3. A. School B. Teaching C. Chess D. Chalk

4. A. Smart B. Sharpener C. Grammar D. Star

5. A.

Xem thêm: Xem Phim Em Là Định Mệnh Đời Anh Tập Cuối, Xem Phim Em Là Định Mệnh Đời Anh Tập 36

Compass B. Homework C. Someone D. Wonderful

Đáp án và giải thích:

1. Đáp án D

Các đáp án A, B, C phạt âm là /ʌ/, câu trả lời D phát âm là /ju:/

2. Đáp án A

Các câu trả lời B, C, D vạc âm là /ɑː/, lời giải A vạc âm là /æ/

3. Đáp án A

Các câu trả lời B, C, D phát âm là /tʃ/, lời giải A vạc âm là /k/

4. Đáp án C

Các câu trả lời A, B, D phạt âm là /ɑː/, giải đáp C phát âm là /ə/

5. Đáp án B

Các đáp án A, C, D phạt âm là /ʌ/, đáp án B phát âm là /əʊ/

Exercise 2. Give the names of the following. Then read the words abloud (The first letter(s) of each word is/ are given) (Hãy đưa ra tên các vật sau. Tiếp nối đọc to những từ. Kí từ thứ nhất của từng từ đang được mang đến sẵn)

*

Đáp án:

1. Compass (cái com-pa)

2. điện thoại di động (điện thoại thông minh)

3. Star (ngôi sao)

4. Rubber (cái tẩy)

5. Carton (thùng cát-tông)

6. Monday (thứ Hai)

Sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 2: My house

A. Pronunciation

Exercise 1. Match the words which have the final “s” with the appropriate sound /s/ or /z/ (Hãy nối những từ kết thúc với “s” cùng với âm cân xứng /s/ hoặc /z/)

*

Đáp án:

1. /z/

2. /s/

3. /z/

4. /s/

5. /z/

6. /s/

Exercise 2. In each column write three words with the final “s” pronounced /s/ or /z/ (Trong mỗi cột, hãy viết 3 trường đoản cú với tận cùng là “s” được vạc âm /s/ hoặc /z/)