Quy định mới nhất về dạy thêm học thêm của bộ

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 07/2020/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 04 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn uống cứ Luật Tổ chức bao gồm quyềnđịa phương ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn uống cđọng Luật Ban hành văn uống phiên bản quyphi pháp giải pháp ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật giáo dục và đào tạo ngày 14 tháng6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều Luật Giáo dục đào tạo ngày 25 mon 11năm 2009;

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật Đầu bốn ngày 26 tháng1một năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 6 cùng Prúc lục 4 về Danh mục ngành, nghềđầu tư kinh doanh gồm ĐK của Luật Đầu tư ngày 22 mon 11 năm 2016;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 34/2016/NĐ-CPngày 14 tháng 5 năm năm 2016 của Chính phủ pháp luật cụ thể một vài điều và biệnpháp thi hành Luật Ban hành văn uống bạn dạng quy phi pháp luật;

Cnạp năng lượng cđọng Thông bốn số17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 mon 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo với Đào tạoban hành hình thức về dạy thêm, học thêm;

Thực hiện tại Quyết định số2499/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo với Đào chế tạo vềbài toán ra mắt không còn hiệu lực hiện hành các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cùng 14 của Thông tưsố 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 thời điểm năm 2012 của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo cùng Đàochế tạo phát hành phương tiện về dạy thêm, học tập thêm;

Theo đề xuất của Giám đốc Ssống Giáodục và Đào tạo tại Tờ trình số 73/TTr-SGDĐT ngày 09 tháng bốn năm 20đôi mươi.

Bạn đang xem: Quy định mới nhất về dạy thêm học thêm của bộ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành dĩ nhiên Quyết định này Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa phận tỉnhĐắk Nông.

Điều 2. Quyếtđịnh này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 18 tháng 5 năm 20đôi mươi cùng sửa chữa Quyết định số13/2013/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 04 mon 7 năm 2013 của Ủy ban quần chúng tỉnh Đắk Nông banhành Quy định về dạy dỗ thêm, học tập thêm trên địa bàn tỉnh giấc Đắk Nông cùng Quyết định số21/2014/QĐ-UBND ngày 07 mon 10 năm 2014 của Ủy ban dân chúng tỉnh Đắk Nông vềbài toán sửa đổi khoản 1 Điều 7 Quy định về dạy dỗ thêm, học tập thêm trên địa phận tỉnhban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ- Ủy Ban Nhân Dân ngày 04 tháng 7 năm 2013 củaỦy ban quần chúng. # tỉnh giấc Đắk Nông.

Điều 3. ChánhVăn uống chống Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sngơi nghỉ giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo; Chủ tịch Ủyban nhân dân những thị xã, tỉnh thành và Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị có liênquan tiền chịu đựng trách nát nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nlỗi Điều 3; - Văn chống Chính phủ; - Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo; - Cục Kiểm tra VBQPPL, Sở Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - CT, những PCT UBND tỉnh; - Ủy ban MTTQ cả nước tỉnh; - Báo Đắk Nông, Đài PT&TH Đắk Nông; - Trung trung ương Lưu trữ - Ssống Nội vụ; - Công Báo Đắk Nông; - Cổng tin tức điện tử của tỉnh; - Lưu: VT, NCKSTTHC, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Tôn Thị Ngọc Hạnh

QUY ĐỊNH

VỀ DẠYTHÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG(Ban hành tất nhiên Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 20trăng tròn của Ủy ban nhân dân tỉnh giấc Đắk Nông)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

1. Vnạp năng lượng bạn dạng này phương pháp chi tiết vềdạy thêm, học tập thêm có thu tiền, gồm những: Việc thu, làm chủ cùng áp dụng chi phí họcthêm; trách nát nhiệm thống trị dạy dỗ thêm, học tập thêm; công tác làm việc tkhô giòn tra, soát sổ vàcách xử trí vi phạm luật về dạy thêm, học tập thêm bên trên địa phận tỉnh giấc Đắk Nông.

2. Những ngôn từ khác về hoạt độngdạy thêm, học thêm được áp dụng theo pháp luật trên Thông bốn số 17/2012/TT-BGDĐTngày 16 tháng 5 thời điểm năm 2012 của Sở trưởng Sở Giáo dục cùng Đào sinh sản phát hành Quy địnhvề dạy dỗ thêm, học tập thêm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Văn phiên bản này vận dụng đối với ngườidạy thêm, người học tập thêm với những tổ chức triển khai, cá nhân tổ chức hoạt động dạy dỗ thêm,học tập thêm hoặc bao gồm tương quan mang đến chuyển động dạy thêm, học tập thêm trên địa bàn tỉnhĐắk Nông.

2. Đối với học sinh đã học tập, việcphú đạo học sinh có học tập lực yếu ớt, kỉm cùng tu dưỡng học sinh giỏi ở trong tráchnhiệm ở trong nhà ngôi trường, miễn giảm của học viên, không được xem là dạy thêm,học tập thêm.

Điều 3. Số học sinh từng lớp dạythêm, học tập thêm

Số học sinh từng lớp dạy thêm, họcthêm không quá số học sinh trên một tờ theo cách thức của Điều lệ trường phổthông hiện tại hành.

Chương thơm II

VIỆC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN HỌC THÊM

Điều 4. Thutiền học tập thêm

Cnạp năng lượng cđọng vào nhu yếu học tập thêm của họcsinch với phụ huynh học sinh; điều kiện kinh tế tài chính của địa pmùi hương, bên trường thỏathuận với phụ huynh học viên về nút thu. Tiền học thêm chỉ phục vụ mang đến hoạt độngdạy dỗ thêm, học tập thêm bên trên phương pháp bảo vệ thu chi.

Điều 5. Quản lý, sử dụng tiền họcthêm

1. Nội dung chi: Chi trả thù lao chogia sư trực tiếp dạy dỗ thêm, đưa ra mang đến công tác làm việc cai quản dạy dỗ thêm, học tập thêm củanhà trường; đưa ra tiền năng lượng điện, nước và thay thế các đại lý vật hóa học phục vụ dạy thêm,học thêm.

2. Các văn bản chi và Phần Trăm phân bốcho những văn bản đưa ra đề nghị được trải qua trên Hội nghị cán bộ, viên chức vàtín đồ lao cồn của đơn vị chức năng và chuyển vào Quy chế đầu tư chi tiêu nội cỗ của đơn vị bảo đảmcông khai minh bạch, phân minh, dân nhà.

3. Nhà ngôi trường tổ chức thu, đưa ra vàlàm chủ tiền dạy thêm, học tập thêm theo chế độ tài bao gồm hiện nay hành, được theo dõibên trên một hệ thống sổ sách kế toán; giáo viên dạy thêm ko được trực tiếp thụ,bỏ ra chi phí học tập thêm.

4. Cuối mỗi học kỳ, nhà trường phảiquyết toán công khai kinh phí dạy dỗ thêm, học tập thêm.

Xem thêm: Mua Bảo Hiểm Xe Máy Bắt Buộc Mua Ở Đâu Giá Rẻ, Uy Tín Nhất? Mua Bảo Hiểm Xe Máy Bắt Buộc 2021 Mới Nhất

Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM

Điều 6. Tráchnhiệm của Ssinh hoạt giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo

1. Là ban ngành mai dong, công ty trì, phốiphù hợp với những cơ sở, ban, ngành, địa pmùi hương, đơn vị chức năng tương quan thực hiện, đônđốc, soát sổ Việc tiến hành Quyết định này và Quy định về dạy dỗ thêm, học thêmban hành hẳn nhiên Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT; chịu đựng trách rưới nhiệm trước Ủy bannhân dân tỉnh giấc về làm chủ chuyển động dạy thêm, học thêm bên trên địa bàn thức giấc.

2. Tổ chức hoặc phối hận hợp với những cơquan tiền, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai phổ cập, thanh tra, đánh giá về hoạt độngdạy dỗ thêm, học tập thêm; phòng dự phòng cùng xử lý phạm luật theo thđộ ẩm quyền hoặc kiến nghị cơquan liêu gồm thđộ ẩm quyền xử trí phạm luật.

3. Tổng phù hợp hiệu quả thực hiện cai quản lýdạy dỗ thêm, học thêm report Ủy ban quần chúng. # thức giấc, Sở Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tạo ra Lúc kếtthúc năm học tập hoặc theo thưởng thức bỗng xuất.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy bannhân dân các thị xã, thành phố

1. Ủy ban quần chúng những huyện, thànhphố có trách nát nhiệm cai quản vận động dạy thêm, học thêm trên địa phận theo quyđịnh.

2. Chỉ đạo bài toán thanh khô tra, kiểm trahoạt động dạy dỗ thêm, học tập thêm trên địa bàn để phân phát hiện nay các sai phạm, kịp thờigiải pháp xử lý hoặc ý kiến đề xuất với cơ sở tất cả thẩm quyền cách xử trí.

3. Thực hiện nay chính sách report với Ủyban quần chúng. # thức giấc, Sở giáo dục và đào tạo với Đào tạo thành Lúc hoàn thành năm học tập hoặc theo yêucầu hốt nhiên xuất.

Điều 8. Trách nát nhiệm của Phòng Giáodục cùng Đào tạo

1. chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhândân các huyện, thành thị làm chủ hoạt động dạy thêm theo vẻ ngoài bên trên địa bàn.

2. Phổ thay đổi, chỉ đạo những ngôi trường, cáctổ chức triển khai với cá nhân tương quan tiến hành lý lẽ về dạy thêm, học tập thêm.

3. Tổ chức hoặc pân hận phù hợp với những ban,ngành tương quan tổ chức tkhô giòn tra, soát sổ về chuyển động dạy thêm, học tập thêm;phân phát hiện với cách xử trí vi phạm luật theo thđộ ẩm quyền hoặc ý kiến đề nghị ban ngành gồm thđộ ẩm quyềngiải pháp xử lý vi phạm luật.

4. Tổng vừa lòng kết quả triển khai dạythêm, học thêm báo cáo Ủy ban quần chúng. # thị xã, thị thành cùng Ssinh hoạt Giáo dục với Đàochế tạo ra lúc xong năm học hoặc theo tận hưởng bỗng dưng xuất.

Điều 9. Trách rưới nhiệm của Hiệutrưởng, thủ trưởng những đại lý giáo dục

1. Tổ chức, làm chủ cùng soát sổ hoạtcồn dạy thêm, học thêm vày đơn vị ngôi trường tổ chức; bảo vệ những ĐK quy địnhvề hoạt động dạy dỗ thêm, học tập thêm với quyền lợi của tín đồ học tập thêm, người dạy thêm.

2. Quản lý, tổ chức triển khai Việc dạy dỗ cùng họcbao gồm khóa, bảo đảm các cơ chế dạy thêm, học tập thêm theo phương tiện tại Điều 3Quy định về dạy dỗ thêm, học thêm ban hành dĩ nhiên Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT.

3. Quản lý Việc chất vấn, Reviews,xếp một số loại học viên theo quy định Thông tứ số 17/2012/TT-BGDĐT nhằm mục đích ngăn uống chặnhiện tượng kỳ lạ tiêu cực vào dạy dỗ thêm, học thêm.

4. Kịp thời xử trí theo thẩm quyềnhoặc đề xuất cơ sở gồm thđộ ẩm quyền cách xử lý phạm luật qui định dạy thêm, học tập thêm.

5. Chịu trách rưới nhiệm về unique dạythêm, học thêm, quản lý cửa hàng đồ vật hóa học, lắp thêm dạy dỗ học tập, kinh phí dạy thêm,học tập thêm trong đơn vị ngôi trường.

6. Tổng đúng theo tác dụng thực hiện dạythêm, học tập thêm report Slàm việc giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo hoặc Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào tạokhi hoàn thành năm học tập hoặc theo yên cầu bất chợt xuất.

Điều 10. Trách rưới nhiệm của Ủy banquần chúng. # xã, phường, thị trấn

Phối hợp với những cấp làm chủ giáo dụcvới các cơ quan, đoàn thể có tương quan chỉ đạo, đánh giá các tổ chức, cá nhân,tổ chức triển khai dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo cơ chế.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán 2019, Đáp Án Môn Toán Thi Thpt Quốc Gia 2019

Chương thơm IV

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 11. Thanh khô tra, bình chọn cùng xửlý vi phạm

Việc thanh khô tra, kiểm tra cùng cách xử lý viphạm so với hoạt động dạy thêm, học tập thêm triển khai theo Điều 21, Điều 22 Quyđịnh về dạy dỗ thêm, học tập thêm phát hành kèm theo Thông tứ số 17/2012/TT-BGDĐT./.


Chuyên mục: Mẹo vặt - Kiến Thức