Đọc Thơ Lượm Chú Bé

-

- ca lô (mũ chào mào) : loại mũ mềm, không tồn tại vành, nhọn hai đầu, bên trên bóp lại.

Bạn đang xem: Đọc Thơ Lượm Chú Bé

- Thượng khẩn : khôn xiết gấp. Thư tất cả ghi “Thượng khẩn” là thư quan liêu trọng, buộc phải chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn bên trong bẹ cây.

Dòng nào nói đúng về hình ảnh của nhặt ?


*

Đọc thơ

Lượm

Chú nhỏ bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca lô team lệch

Mồm huýt sáo vang

Như bé chim chích

Nhảy trên tuyến đường vàng...

Một hôm làm sao đó

Như bao hôm nào

Chú đồng minh nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua phương diện trận

Đạn bay vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ bỏ ra hiểm nghèo.

Đường quê vắng vẻ vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô trên đồng...

- Loắt quắt queo : dáng nhỏ xíu nhỏ, nhanh nhẹn.

- loại xắc : túi da, túi vải gồm quai đeo bên mình.

- mũ chào mào (mũ xin chào mào) : nhiều loại mũ mềm, không có vành, nhọn nhị đầu, bên trên bóp lại.

- Thượng khẩn : khôn xiết gấp. Thư gồm ghi “Thượng khẩn” là thư quan tiền trọng, đề xuất chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn nằm trong bẹ cây.

Trên đầu chú nhỏ xíu đội lắp thêm gì ?


*

Đọc thơ

Lượm

Chú bé nhỏ loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca lô nhóm lệch

Mồm huýt sáo vang

Như nhỏ chim chích

Nhảy trên tuyến đường vàng...

Một hôm nào đó

Như bao hôm nào

Chú bè bạn nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua phương diện trận

Đạn bay vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ đưa ra hiểm nghèo.

Đường quê vắng vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô trên đồng...

- Loắt quắt queo : dáng nhỏ nhắn nhỏ, cấp tốc nhẹn.

- chiếc xắc : túi da, túi vải có quai đeo bên mình.

- ca lô (mũ kính chào mào) : nhiều loại mũ mềm, không có vành, nhọn nhị đầu, phía trên bóp lại.

- Thượng khẩn : khôn xiết gấp. Thư bao gồm ghi “Thượng khẩn” là thư quan liêu trọng, bắt buộc chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn bên trong bẹ cây.

Mũ ca lô còn có tên gọi không giống là nón gì ?


*

Đọc thơ

Lượm

Chú nhỏ nhắn loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca lô nhóm lệch

Mồm huýt sáo vang

Như nhỏ chim chích

Nhảy trên tuyến đường vàng...

Một hôm làm sao đó

Như bao hôm nào

Chú bè bạn nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua mặt trận

Đạn bay vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ đưa ra hiểm nghèo.

Đường quê vắng vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô trên đồng...

- Loắt quắt : dáng bé nhỏ nhỏ, nhanh nhẹn.

- dòng xắc : túi da, túi vải bao gồm quai đeo mặt mình.

- mũ chào mào (mũ chào mào) : một số loại mũ mềm, không tồn tại vành, nhọn nhị đầu, phía bên trên bóp lại.

- Thượng khẩn : cực kỳ gấp. Thư bao gồm ghi “Thượng khẩn” là thư quan tiền trọng, yêu cầu chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn bên trong bẹ cây.

Dáng vẻ nhanh nhẹn, vui mừng khi làm trọng trách của lượm được so sánh thế nào ?


*

Đọc thơ

Lượm

Chú bé nhỏ loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca lô nhóm lệch

Mồm huýt sáo vang

Như nhỏ chim chích

Nhảy trên đường vàng...

Một hôm nào đó

Như bao hôm nào

Chú bằng hữu nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua khía cạnh trận

Đạn bay vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ bỏ ra hiểm nghèo.

Đường quê vắng tanh vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô bên trên đồng...

- Loắt choắt : dáng bé bỏng nhỏ, nhanh nhẹn.

- loại xắc : túi da, túi vải gồm quai đeo bên mình.

- ca lô (mũ chào mào) : nhiều loại mũ mềm, không có vành, nhọn hai đầu, phía bên trên bóp lại.

- Thượng khẩn : cực kỳ gấp. Thư bao gồm ghi “Thượng khẩn” là thư quan liêu trọng, đề nghị chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn bên trong bẹ cây.

Lượm được giao làm nhiệm vụ gì ?


*

Đọc thơ

Lượm

Chú nhỏ nhắn loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Ca lô nhóm lệch

Mồm huýt sáo vang

Như bé chim chích

Nhảy trê tuyến phố vàng...

Một hôm nào đó

Như bao hôm nào

Chú bạn bè nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua mặt trận

Đạn bay vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ bỏ ra hiểm nghèo.

Đường quê vắng vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô trên đồng...

Xem thêm: Tem Satria Màu Xanh Lục Bảo, Tem Trùm Xe Satria Xanh Lục Bảo

- Loắt quắt : dáng nhỏ nhắn nhỏ, cấp tốc nhẹn.

- mẫu xắc : túi da, túi vải bao gồm quai đeo mặt mình.

- ca lô (mũ xin chào mào) : một số loại mũ mềm, không có vành, nhọn hai đầu, phía trên bóp lại.

- Thượng khẩn : vô cùng gấp. Thư tất cả ghi “Thượng khẩn” là thư quan tiền trọng, đề xuất chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn phía trong bẹ cây.

Những lá thư đề “Thượng khẩn” là thư ra làm sao ?


Đọc thơ

Lượm

Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca lô team lệch

Mồm huýt sáo vang

Như nhỏ chim chích

Nhảy trê tuyến phố vàng...

Một hôm nào đó

Như bao hôm nào

Chú bè bạn nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua phương diện trận

Đạn cất cánh vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ chi hiểm nghèo.

Đường quê vắng tanh vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô bên trên đồng...

- Loắt choắt : dáng bé nhỏ nhỏ, nhanh nhẹn.

- chiếc xắc : túi da, túi vải tất cả quai đeo bên mình.

- ca lô (mũ kính chào mào) : các loại mũ mềm, không có vành, nhọn nhị đầu, phía bên trên bóp lại.

- Thượng khẩn : rất gấp. Thư có ghi “Thượng khẩn” là thư quan tiền trọng, phải chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn phía trong bẹ cây.

Con đường có mặt trận tất cả gì đặc trưng ?


Đọc thơ

Lượm

Chú nhỏ xíu loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca lô team lệch

Mồm huýt sáo vang

Như nhỏ chim chích

Nhảy trên đường vàng...

Một hôm làm sao đó

Như bao hôm nào

Chú bè bạn nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua phương diện trận

Đạn cất cánh vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ đưa ra hiểm nghèo.

Đường quê vắng vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô trên đồng...

- Loắt choắt : dáng bé nhỏ nhỏ, cấp tốc nhẹn.

- dòng xắc : túi da, túi vải tất cả quai đeo mặt mình.

- mũ chào mào (mũ kính chào mào) : các loại mũ mềm, không có vành, nhọn nhị đầu, bên trên bóp lại.

- Thượng khẩn : khôn cùng gấp. Thư có ghi “Thượng khẩn” là thư quan lại trọng, bắt buộc chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn phía bên trong bẹ cây.

Cảnh đồ vật của làng mạc quê hiện lên qua khổ thơ cuối ra sao ?


Đọc thơ

Lượm

Chú bé bỏng loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca lô nhóm lệch

Mồm huýt sáo vang

Như bé chim chích

Nhảy trê tuyến phố vàng...

Một hôm như thế nào đó

Như bao hôm nào

Chú đồng chí nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua khía cạnh trận

Đạn cất cánh vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ bỏ ra hiểm nghèo.

Đường quê vắng vẻ vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô bên trên đồng...

- Loắt quắt : dáng bé nhỏ, cấp tốc nhẹn.

- chiếc xắc : túi da, túi vải gồm quai đeo bên mình.

- ca lô (mũ xin chào mào) : một số loại mũ mềm, không tồn tại vành, nhọn nhị đầu, bên trên bóp lại.

- Thượng khẩn : khôn cùng gấp. Thư tất cả ghi “Thượng khẩn” là thư quan lại trọng, nên chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn phía bên trong bẹ cây.

Con hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống sau :


Đọc thơ

Lượm

Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca lô team lệch

Mồm huýt sáo vang

Như nhỏ chim chích

Nhảy trên đường vàng...

Một hôm làm sao đó

Như bao hôm nào

Chú đồng chí nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua mặt trận

Đạn bay vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ đưa ra hiểm nghèo.

Đường quê vắng vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô bên trên đồng...

- Loắt quắt queo : dáng bé bỏng nhỏ, nhanh nhẹn.

- dòng xắc : túi da, túi vải tất cả quai đeo bên mình.

- ca lô (mũ chào mào) : các loại mũ mềm, không có vành, nhọn nhì đầu, bên trên bóp lại.

- Thượng khẩn : rất gấp. Thư có ghi “Thượng khẩn” là thư quan lại trọng, bắt buộc chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn bên trong bẹ cây.


Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.


Bạn gái tôi là zombie


Cách áp dụng phấn nước sunisa


Tai nghe giá rẻ chất lượng tốt


Giày bóng rổ nike chủ yếu hãng


Seo kang joon và bạn gái


Mẫu thiết kế nhà ống 2 tầng 5x18m


Bài viết nổi bật