Lumia 520 lên đen

-

như tiêu đềtự dưng tối qua em bị như vậy ... Kéo ra goi điện hoài ko đccái tắt lắp thêm mở lại, thì thiết bị nó cứ lên màn hình blue color dươngmà ko thấy chữ windown phone như phần đa lầnsau đó dc khoảng 2 3 phút thì nó tự tắt cùng khởi rượu cồn lạirồi lại màn hình hiển thị xanh ... Với khởi hễ lạicho e hỏi nó bị lỗi gì với khắc phục như vậy nào. Nghỉ ngơi care có bảo hành cho mình điều này ko


Bạn đang xem: Lumia 520 lên đen

nhu01b0 tiu00eau u0111u1ec1tu1ef1 du01b0ng tu1ed1i qua em bu1ecb nhu01b0 thu1ebf ... Lu00f4i ra goi u0111iu1ec7n hou00e0i ko u0111ccu00e1i tu1eaft mu00e1y mu1edf lu1ea1i, thu00ec mu00e1y nu00f3 cu1ee9 lu00ean mu00e0n hu00ecnh mu00e0u xanh du01b0u01a1ngmu00e0 ko thu1ea5y chu1eef windown phone nhu01b0 mu1ecdi lu1ea7nsau u0111u00f3 dc khou1ea3ng 2 3 phu00fat thu00ec nu00f3 tu1ef1 tu1eaft vu00e0 khu1edfi u0111u1ed9ng lu1ea1iru1ed3i lu1ea1i mu00e0n hu00ecnh xanh ... Vu00e0 khu1edfi u0111u1ed9ng lu1ea1icho e hu1ecfi nu00f3 bu1ecb lu1ed7i gu00ec vu00e0 khu1eafc phu1ee5c nhu01b0 thu1ebf nu00e0o. u1edf care cu00f3 bu1ea3o hu00e0nh mang lại mu00ecnh cu00e1i nu00e0y ko ","product_id":2982160,"type":0,"date":1406257321,"date_text":"7 nu0103m","link":"/hoidap/4149/496729/lumia-520-mo-bi-man-hinh-xanh-tat-may-roi-lai-tu-khoi-dong.html","num_reply":3,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"daisonglong123","name":"song long","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"waitfovme76

Mình mới bị tình trạng giống vậy, đưa mang lại ông anh bấm sao ko biết. Nó rerset trở lại lúc đầu y chang phục sinh vậy.


Mu00ecnh mu1edbi bu1ecb tu00ecnh tru1ea1ng giu1ed1ng vu1eady, u0111u01b0a cho u00f4ng anh bu1ea5m sao ko biu1ebft. Nu00f3 rerset tru1edf lu1ea1i ban u0111u1ea7u đồng nhất khu00f4i phu1ee5c vu1eady.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"7 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":496729,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90

Nguyễn Hải Nam
Trả lời 6 năm trước

Xem thêm: Mẹo Hay: Cách Làm Đế Tản Nhiệt Cho Laptop Đơn Giản, Hướng Dẫn Làm Đế Tản Nhiệt Cho Laptop

ra care đi bác bệnh của bác làm e thúc đẩy đến màn hình xanh huyền thoại bên trên pc


bu00eau0323nh cuu0309a bau0301c lau0300m e liu00ean tu01b0u1edfng u0111u00eau0301n mau0300n hiu0300nh xanh huyu00eau0300n thoau0323i tru00ean pc","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":496729,"user":{"id":1,"login_name":"hainam100412","name":"Nguyu1ec5n Hu1ea3i Nam","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"hainam104

Vũ Giang Linh
Trả lời 6 năm trước
Thật, cứ nhớ cái màn hình xanh chết người trên Win XP nhưng rùng mình
*
Ra care đi bác


Thu1eadt, cu1ee9 nhu1edb cu00e1i mu00e0n hu00ecnh xanh chu1ebft chu00f3c tru00ean Win XP mu00e0 ru00f9ng mu00ecnh:popo28:Ra care u0111i bu00e1c","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":496729,"user":{"id":1,"login_name":"linh181091","name":"Vu0169 Giang Linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linh1810