Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2016

-

*


*
Mục lục bài viết

STT

Luật

Văn bản bị thay thế

1

Luật điều ước quốc tế 2016

Điểm mới nổi bật của Luật điều ước quốc tế 2016

Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005

2

Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016

- Điểm mới của Luật sửa đổi các luật về thuế 2016

3

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

- Toàn văn điểm mới Bộ luật tố tụng hình sự 2015

- Pháp nhân cũng phải chịu trách nhiệm hình sự

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003

4

Bộ luật hình sự 2015

- Bộ luật hình sự 2015: Tất tần tật các điểm mới

- Tổng hợp điểm mới Bộ luật hình sự 2015

- Ngoại tình dẫn đến ly hôn bị phạt tù đến 01 năm

- Cản trở việc ly hôn sẽ bị phạt đến 03 năm tù

- Sa thải người lao động trái luật có thể ở tù đến 3 năm

- 34 tội mới sẽ “xuất hiện” từ 1/7

- Bộ Luật Hình sự 1999

- Bộ luật hình sự sửa đổi 2009

5

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Đã có Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

- Pháp lệnh sửa đổi điều 9 pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2006

- Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004

- Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2009

6

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015

Luật mới về quân nhân chuyên nghiệp

7

Luật tố tụng hành chính 2015

- Một số điểm mới của Luật tố tụng hành chính 2015

- Toàn bộ điểm mới của Luật tố tụng hành chính 2015

Luật tố tụng hành chính 2010

8

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

Đã có Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

9

Luật trưng cầu ý dân 2015

Quy định cụ thể về việc trưng cầu ý dân

10

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

- Bộ luật tố tụng dân sự 2015: Toàn bộ điểm mới

- Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự

- Bộ luật Tố tụng dân sự 2004

- Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011

11

Luật khí tượng thủy văn 2015

Nội dung nổi bật của Luật khí tượng thủy văn 2015

Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn năm 1994

12

Luật thống kê 2015

Đã có Luật thống kê 2015

Luật Thống kê 2003

13

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

14

Luật an toàn thông tin mạng 2015

Điểm nổi bật của Luật an toàn thông tin mạng 2015

15

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015

Đã cập nhật Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015

16

Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động

17

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

- Tất cả điểm mới Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

- 5 điều cần biết về hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 2004