Học viện bưu chính viễn thông điểm chuẩn 2016

-

Quý khách hàng đã làm việc đây

Trang nhà » Tin Tuyển sinh » Học viện công nhân Bưu chính Viễn thông - Cơ sở Bắc » Điểm chuẩn Học viện Bưu chủ yếu viễn thông (Phía Bắc) năm 2016

Điểm chuẩn Học viện Bưu thiết yếu viễn thông (Phía Bắc) năm 2016

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1D520207KT Điện tử truyền thông 22 
2D510301Công nghệ KT Điện, điện tử 21.75 
3D480201Công nghệ thông tin 23.75 
4D480299An toàn thông tin 23 
5D480203Công nghệ nhiều phương thơm tiện 22.5 
6D320104Truyền thông nhiều phương thơm tiện 22.25 
7D340101Quản trị khiếp doanh 21 
8D340115Marketting 21.5 
9D340301Kế toán 21.25 

Điểm chuẩn Học viện Bưu chính viễn thông (Phía Bắc) năm 2015

STTMã ngànhTên ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩn
1D340115- MarkettingA; A1; D21
2D340101- Quản trị kinh doanhA; A1; D21
3D320104- Truyền thông nhiều phương tiệnA; A1; D22
4D480203- Công nghệ nhiều phương tiệnA; A1; D22.5
5D480299- An toàn thông tinA; A123
6D480201- Công nghệ thông tinA; A123.75
7D510301- Công nghệ nghệ thuật điện, điện tửA; A121.75
8D520207- Kỹ thuật năng lượng điện tử truyền thông A; A122.25
9D340301- Kế toánA; A1; D21.25
10C510302- Kỹ thuật năng lượng điện tử truyền thôngA; A115.75
11C340301- Kế toánA; A1; D14.75

Điểm chuẩn Học viện Bưu chủ yếu viễn thông (Phía Bắc) năm 2014

STTMã ngànhTên ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1D520207KT Điện tử truyền thôngA,A118 
2D510301Công nghệ KT Điện, điện tửA,A117.5 
3D480201Công nghệ thông tinA,A120 
4D480299An toàn thông tinA,A119 
5D480203Công nghệ đa phương tiệnA,A1,D119 
6D340101Quản trị ghê doanhA,A1,D117.5 
7D340115MarkettingA,A1,D117.5 
8D340301Kế toánA,A1,D117.5 
9C510302KT Điện tử truyền thôngA,A111.5Cao đẳng
10C480201Công nghệ thông tinA,A111.5Cao đẳng
11C340101Quản trị gớm doanhA,A1,D111.5Cao đẳng
12C340301Kế toánA,A1,D111.5 

Điểm chuẩn Học viện Bưu chính viễn thông (Phía Bắc) năm 2013

Chưa cập nhật

traitimchienbinh.com Việt Nam - Cổng thông tin tư vấn tuyển chọn sinc, tư vấn hướng nghiệp !