Điểm chuẩn ngành hóa dược đại học khoa học tự nhiên

-

*


Bạn đang xem: Điểm chuẩn ngành hóa dược đại học khoa học tự nhiên

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*


Được viết ngày Thứ đọng nhị, 01 Tháng 3 2021 00:43 Viết vì chưng Trợ lý Sinh viênChuyên mục: Điểm thiLượt xem: 756

Khoa Hóa học Tp. Sài Gòn, ngày 01 mon 3 năm 2021

Sinc viên khoa Hóa học tập theo học môn Giới thiệu ngành, học tập kỳ 1, năm học 2020-2021 theo dõi điểm tổng kết môn học tập theo liên kết điểm bên

Được viết ngày Thứ đọng năm, 25 Tháng 2 2021 05:56 Viết vị Nguyễn Thị TìnhChuyên ổn mục: Điểm thiLượt xem: 389

Xem thêm: Bảng Một Số Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8, Bảng Hóa Trị Và Công Thức Hóa 8

*

THÔNG BÁO

Điểm thi môn Hóa so với 1 lớp Chính quy khóa 2019

HÓA PHÂN TÍCH 1

Được viết ngày Thđọng nhị, 22 Tháng 2 2021 08:21 Viết vì Nguyễn Thị TìnhChuim mục: Điểm thiLượt xem: 599

THÔNG BÁO

Điểm tổng kết môn thực tập chất hóa học vận dụng HK1/2020-2021

SV coi điểm cụ thể trên đây.

Được viết ngày Thứ đọng năm, 18 Tháng 2 2021 13:14 Viết do Nguyễn Thị TìnhChuim mục: Điểm thiLượt xem: 2570

THÔNG BÁO

Điểm thi của khóa 2018 ngành Hóa học tập chuẩn bị đăng ký chăm ngành

- Hóa cơ học 2

-

Được viết ngày Thứ đọng tứ, 23 Tháng 9 2020 09:37 Viết vì chưng Nguyễn Thị TìnhChulặng mục: Điểm thiLượt xem: 1629

THÔNG BÁO

Sinch viên coi điểm tại trên đây.

Được viết ngày Thđọng bố, 15 Tháng 9 20trăng tròn 10:02 Viết vì chưng Nguyễn Thị TìnhChuyên ổn mục: Điểm thiLượt xem: 1400

THÔNG BÁO

18HOH1

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN