Điểm chuẩn đại học giao thông vận tải tphcm 2016

-
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 52840106104 Khoa học tập Hàng hải: Quản lý Hàng hải A00; A01 16
2 52840106103 Khoa học tập Hàng hải:Thiết bị tích điện tàu tdiệt (Chuim ngành: Thiết bị năng lượng tàu thủy) A00; A01 17
3 52840106102 Khoa học tập Hàng hải:Vận hành khai thác thứ tàu biển (Chulặng ngành: Vận hành khai thác sản phẩm công nghệ tàu biển) A00; A01 17
4 52840106101H Khoa học tập Hàng hải: Điều khiển tàu biển khơi (Hệ Đại học tập quality cao) A00; A01 ---
5 52840106101 Khoa học tập Hàng hải: Điều khiển tàu hải dương (Chuyên ổn ngành: Điều khiển tàu biển) A00; A01 17
6 52840104H Kinh tế vận tải (Hệ Đại học unique cao) A00; A01; D01 16
7 52840104 Kinc tế vận tải đường bộ (Chuyên ổn ngành Kinc tế vận tải đường bộ biển) A00; A01; D01 20
8 52840101H Knhị thác vận tải: Quản trị Logistic với Vận cài đặt đa cách làm (Hệ Đại học tập chất lượng cao) A00; A01; D01 ---
9 52840101 Knhị thác vận tải đường bộ (Chuyên ngành: Quản trị Logistic cùng vận tải đường bộ đa pmùi hương thức) A00; A01; D01 21.5
10 52580301H Kinch tế xây dừng (Hệ Đại học quality cao) A00; A01; D01 ---
11 52580301 Kinh tế phát hành (Chuyên ổn ngành: Kinh tế tạo, Quản lý dự án công trình xây dựng) A00; A01; D01 19
12 52580205H Kỹ thuật desgin công trình xây dựng giao thông (Hệ Đại học tập unique cao) A00; A01 16
13 52580205 Kỹ thuật xây đắp dự án công trình giao thông vận tải (Chuim ngành: Xây dựng công trình thuỷ, Xây dựng cầu hầm, Xây dựng đường bộ, Quy hoạch và kiến tạo công trình giao thông, Xây dựng đường sắt – Metro) A00; A01 18
14 52580201H Kỹ thuật công trình xây đắp (Hệ Đại học unique cao) A00; A01 16
15 52580201 Kỹ thuật công trình desgin (Chuim ngành: Xây dựng gia dụng với công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu dự án công trình, Kỹ thuật nền tang và công trình xây dựng ngầm) A00; A01 19.5
16 52520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 16
17 52520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa (Chuyên ổn ngành Tự rượu cồn con tạo nghiệp) A00; A01 20
18 52520207H Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông: Chuim ngành Điện tử viễn thông (Hệ Đại học chất lượng cao A00; A01 ---
19 52520207 Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông (Chuim ngành Điện tử viễn thông) A00; A01 17
20 52520201 Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (Chuyên ổn ngành: Điện với tự động hóa tàu thuỷ, Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông) A00; A01 19
21 52520122 Kỹ thuật tàu tdiệt (Chuyên ổn ngành: Thiết kế thân tàu thuỷ, Công nghệ đóng góp tàu thuỷ, Thiết bị tích điện tàu thuỷ, Kỹ thuật dự án công trình xung quanh khơi) A00; A01 16
22 52520103H Kỹ thuật cơ khí: Cơ khí ô tô (Hệ Đại học CLC) A00; A01 16
23 52520103 Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ổn ngành: Cơ giới hoá xếp túa, Cơ khí ô tô, Máy chế tạo, Cơ khí trường đoản cú động) A00; A01 19.25
24 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01 19
25 52480102 Truyền thông và mạng thứ tính A00; A01 16

*

GTS-Trường ĐH GTVT TP..HCM