Đề thi đại học môn toán khối d năm 2007

-
- Lượt xem: 99,447 - link tải: Tải về- Đề thi

- Chú ý: Các file đề gồm định hình .PDF, nhằm phát âm được bạn phải phần mềm hiểu PDF. Nếu bạn chưa có, chúng ta cũng có thể vào đó để download


Bạn đang xem: Đề thi đại học môn toán khối d năm 2007

Phiên bản Text

1/4 BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀCHÍNH THỨCĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀTHI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007Môn: TOÁN, khối hận D (Đáp án - Thang điểm có 04 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo gần cạnh sựphát triển thành thiên và vẽ đồthịcủa hàm số(1,00 điểm) Ta gồm 2x 2y2. x1 x1==− ++•Tập xác định: D = 1 − . •Sựtrở thành thiên: 22y" 0, x D.(x 1)=>∀∈ +0,25 Bảng phát triển thành thiên 0,25 •Tiệm cận: Tiệm cận đứng x = −1, tiệm cận ngang y = 2. 0,25 • Đồthị: 0,25 2 Tìm tọa độ điểm M … (1,00 điểm) Vì () MC∈ cần 0002xMx; .x1⎛⎞ ⎜⎟+ ⎝⎠Pmùi hương trình tiếp tuyến đường của (C) trên M là: ()( ) ()()200 00 22 0002x 2x 2yy"x xx y x .x1 x1 x1=−+⇔= + + ++()()22 00 202xAx;0,B0; .x1⎛⎞ ⎜⎟ ⇒− ⎜⎟+⎝⎠0,25 Từgiảthiết ta có: ()22 00 202x 1.x2 x1− =+2002002x x 1 02x x 1 0.⎡ + +=⇔⎢− −= ⎢⎣001x2x1⎡=−⎢ ⇔⎢= ⎣0,50 yx −∞ 1 − +∞y"+ + +∞ 2−∞ 2yO x21 −2/4 Với 01x2=− ta có 1M;22⎛⎞−− ⎜⎟ ⎝⎠. Với 0x1= ta gồm () M1;1. Vậy có nhị điểm M thỏa mãn trải nghiệm bài xích toán thù là: 1M;22⎛⎞− − ⎜⎟ ⎝⎠với () M1;1. 0,25 II 2,00 1 Giải phương thơm trình lượng giác (1,00 điểm) Phương thơm trình đã đến tương đương với 11sinx 3cosx 2 cosx62π ⎛⎞ ++ =⇔ −= ⎜⎟ ⎝⎠0,50 () xk2,x k2k. 26 ππ ⇔=+π=−+π ∈Z 0,50 2 Tìm m đểhệphương thơm trình tất cả nghiệm (1,00 điểm). Đặt () 11 xu,yvu2,v2. xy += += ≥ ≥Hệ sẽ cho trởthành: () 33uv5 uv5uv 8 m u v 3 u v 15m 10+= ⎧ += ⎧ ⎪⇔ ⎨⎨= − +− += − ⎩ ⎪⎩0,25 u,v ⇔ là nghiệm của phương thơm trình: 2t5t8m − +=(1). Hệ sẽ mang lại bao gồm nghiệm khi với chỉLúc phương thơm trình (1) có nhị nghiệm 12 tt,tt ==thoảmãn: 12 t2,t2 ≥≥(t1, t2không độc nhất vô nhị thiết phân biệt). Xét hàm số () 2ft t 5t 8 =−+cùng với t2≥ : Bảng biến hóa thiên của () ft: 0,50 Từbảng đổi mới thiên của hàm sốsuy ra hệ sẽ mang đến tất cả nghiệm Khi cùng chỉLúc 7mét vuông 4≤ ≤ hoặc m22 ≥ . 0,25 III 2,00 1 Viết phương trình con đường trực tiếp d ... (1,00 điểm) Tọa độtrọng tâm: () G 0;2;2 . 0,25 Ta có: () ( ) OA 1; 4; 2 , OB 1; 2; 4 ==− JJJG JJJG. Vectơchỉpmùi hương của d là: ( ) ( ) n 12; 6;6 6 2; 1;1 . =−= − G 0,50 Pmùi hương trình con đường thẳng d: xy2z2.211− −==−0,25 2 Tìm tọa độ điểm M... (1,00 điểm) Vì () MM1t;2t;2t ∈∆⇒ − − + 0,25 t −∞ 2 − 2 5/2 +∞() f" t − − 0+ () ft 22+∞7/42+∞ 3 phần tư ()( ) ()()()() ( )22 222 222 MA MB t 6 t 2 2t 2 t 4 t 4 2t ⇒+=+−+−+−++−+−()2 212t 48t 76 12 t 2 28. =−+=−+22 MA MB + nhỏđộc nhất t2. ⇔=0,50 Khi kia ( ) M1;0;4. − 0,25 IV 2,00 1 Tính tích phân (1,00 điểm) Đặt 423 2lnx xu ln x,dv x dx du dx, v .x4 ==⇒= =Ta có: eee 4423 311 1x1 e1 I .ln x x ln xdx x ln xdx.42 42 =− =− ∫∫0,50 Đặt 43 dx xulnx,dvxdx du ,v .x4 ==⇒==Ta có: ee ee444 3341 111x1e13e1 x ln xdx ln x x dx x .44 416 16+=−=−= ∫∫Vậy 45e 1I.32−=0,50 2 Chứng minh bất đẳng thức (1,00 điểm) Bất đẳng thức đang mang lại tương tự với ()() ( ) ( )ab tía abln 1 4 ln 1 414 14 .ab++ +≤+⇔ ≤0,50 Xét hàm ()()xln 1 4fxx+= với x0.> Ta có: ()( ) ( )()xx x x2x4ln4 1 4 ln1 4f" x 0x14−+ += nên ( ) ( ) fa fb ≤ và ta bao gồm điều đề xuất chứng minh. 0,50 V.a 2,00 1 Tìm hệsốcủa x5(1,00 điểm) Hệsốcủa x5trong knhị triển của ()5x1 2x − là ()4 452.C. −Hệsốcủa x5vào knhì triển của ()10 2x13x + là 33103.C .0,50 Hệsốcủa x5vào knhị triển của ()() 5102x1 2x x 1 3x −++là ()4 433 510 2 C 3 .C 33trăng tròn. −+=0,50 2 Tìm m đểtất cả tuyệt nhất điểm P.. làm thế nào cho tam giác PAB hồ hết (1,00 điểm) (C) gồm trung tâm () I1; 2 − với nửa đường kính R3.= Ta có: PAB ∆ phần lớn buộc phải IPhường 2IA 2R 6 === ⇔Phường. thuộc đường tròn ( ) C"tâm I, nửa đường kính R" 6. =0,50 Trên d có tốt nhất một điểm Phường. vừa lòng từng trải bài bác tân oán Khi với chỉLúc d xúc tiếp với ()C"trên Phường. ( ) d I;d 6 m 19,m 41. ⇔=⇔==−0,50 4/4 V.b 2,00 1 Giải pmùi hương trình logarit (1,00 điểm) Điều kiện: x4.2 3 0. −>Phương trình đã đến tương đương với: ()( )2xx x 22 log 4 15.2 27 log 4.2 3 ++= − ( )2xx 5. 2 13.2 6 0 ⇔ −−=0,50 ⇔xx22523⎡=−⎢= ⎢⎣Do x20> đề nghị x23=2xlog3 ⇔= (thỏa mãn nhu cầu điều kiện). 0,50 2Chứng minch SCD ∆ vuông với tính khoảng cách từH cho (SCD) (1,00 điểm) Gọi I là trung điểm của AD. Ta có: IA = ID = IC = a CD AC ⇒⊥. Mặt không giống, CD SA ⊥ . Suy ra CD SC ⊥ yêu cầu tam giác SCD vuông trên C. 0,50Trong tam giác vuông SAB ta có: 22 222222SH SA SA 2a 2SB 3 SB SA AB 2a a= === ++Hotline d1với 2d thứu tự là khoảng cách từB và H mang lại phương diện phẳng (SCD) thì 221 1d SH 2 2dd. dSB3 3 ==⇒=Ta có: B.SCD BCD1SCD SCD3V SA.Sd.SS ==2BCD11 SAB.BCa. 22 ==22222 SCD11 SSC.CDSAABBC.ICID 22 ==++ +2a2. =Suy ra 1ad.2=Vậy khoảng cách từH đến phương diện phẳng (SCD) là: 212a dd. 33 = =0,50 Nếu thí sinh làm bài không tuân theo bí quyết nêu vào đáp án mà lại vẫn đúng thì đ-ợc đủ điểm từng phần nh-lời giải biện pháp.----------------Hết---------------- SAB CD H I

Đáp án thang điểm đề thi ĐH môn Toán khối hận D năm 2007


Xem thêm: Đọc Ta Đã Trở Lại Và Lợi Hại Hơn Xưa, Đôi Dép Huyền Thoại :D

Bài bắt đầu nhất


Bài phổ biến


Seoqueries terms

de toan khoi d phái mạnh 2007 D 2007 dap an mon toan khoi d nam giới 2007 dap an de thi dẻo hoc mon toan khoi D nam giới 2007 de thi dẻo hoc khoi D 2007 dap an de thi toan khoi d 2007 dap an de thi mon toan khoi d phái mạnh 2007 de thi toan khoi d phái nam 2007 de thi toan khoi d 2007 dap an de thi toan khoi d nam giới 2007 dap an de thi dai hoc mon toan khoi d 2007 de toan khoi D 2007 toán thù khoi d 2007

http://traitimchienbinh.com com/dap-an-thang-diem-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-d-nam-2007/

de thi dai hoc khoi d phái mạnh 2007 toán d 2007 dap an de thi dẻo hoc khoi D nam giới 2007 de thi dai hoc mon toan khoi d phái mạnh 2007 dap an mon toan khoi d 2007 dap an toan khoi d 2007