Đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm điểm chuẩn 2016

-
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510201D Công nghệ nghệ thuật cơ khí (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 22.5
2 52510201C Công nghệ nghệ thuật cơ khí (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 19.5
3 52510201A Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Chất lượng cao giờ Anh) A00; A01; D01; D90 ---
4 52510102D Công nghệ nghệ thuật dự án công trình kiến tạo (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 22.25
5 52510102C Công nghệ kỹ thuật công trình chế tạo (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 19
6 52510102A Công nghệ nghệ thuật công trình sản xuất (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Anh) A00; A01; D01; D90 17
7 52480201D Công nghệ Thông Tin (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 22.5
8 52480201C Công nghệ Thông Tin (hệ Chất lượng cao giờ Việt) A00; A01; D01; D90 19.5
9 52480201A Công nghệ Thông Tin (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) A00; A01; D01; D90 ---
10 52340301D Kế toán thù (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.5
11 52340301C Kế toán (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 18.25
12 52340122D Thương thơm mại điện tử (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.75
13 52220201D Ngôn ngữ Anh (hệ Đại trà) D01; D96 27.75
14 52210404D Thiết kế năng động (hệ Đại trà) V01; V02 20
15 52140231D Sư phạm Tiếng Anh (hệ Đại trà) D01; D96 29.25
16 52810501D Kinc tế gia đình (hệ Đại trà) A00; B00; D01; D07 18.25
17 52580205D Kỹ thuật tạo công trình xây dựng giao thông (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.25
18 52540301D Công nghệ sản xuất lâm thổ sản (Chế thay đổi gỗ) (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 ---
19 52540204D Công nghệ may (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.75
20 52540204C Công nghệ may (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 18.75
21 52540101D Công nghệ Thực phẩm (hệ Đại trà) A00; B00; D07; D90 22.75
22 52540101C Công nghệ Thực phđộ ẩm (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Việt) A00; B00; D07; D90 19.5
23 52540101A Công nghệ Thực phẩm (hệ Chất lượng cao giờ Anh) A00; B00; D07; D90 ---
24 52520212D Kỹ thuật Y sinc (Điện tử Y sinh) (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.75
25 52510605D Logistics cùng làm chủ chuỗi đáp ứng (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 ---
26 52510603D Kỹ thuật Công nghiệp (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.5
27 52510601D Quản lý Công nghiệp (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 22
28 52510601C Quản lý Công nghiệp (hệ Chất lượng cao giờ Việt) A00; A01; D01; D90 18.75
29 52510501D Công nghệ in (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.25
30 52510501C Công nghệ in (hệ Chất lượng cao giờ Việt) A00; A01; D01; D90 18
31 52510406D Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.25
32 52510406C Công nghệ chuyên môn môi trường thiên nhiên (hệ Chất lượng cao giờ Việt) A00; A01; D01; D90 22.75
33 52510402D Công nghệ vật liệu (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 đôi mươi.25
34 52510401D Công nghệ Kỹ thuật Hóa học tập (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 22.75
35 52510304D Công nghệ nghệ thuật laptop (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.5
36 52510304C Công nghệ chuyên môn laptop (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Việt) A00; A01; D01; D90 18.25
37 52510303D Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng auto hoá (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 23
38 52510303C Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh cùng tự động hoá (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 19.75
39 52510303A Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và tự động hóa hoá (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) A00; A01; D01; D90 ---
40 52510302D Công nghệ nghệ thuật Điện tử - Truyền thông (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.75
41 52510302C Công nghệ chuyên môn Điện tử - Truyền thông (hệ Chất lượng cao giờ Việt) A00; A01; D01; D90 18.5
42 52510302A Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Anh) A00; A01; D01; D90 ---
43 52510301D Công Nghệ nghệ thuật năng lượng điện - điện tử (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 23
44 52510301C Công Nghệ kỹ thuật năng lượng điện - năng lượng điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 19.75
45 52510301A Công Nghệ chuyên môn điện - năng lượng điện tử (hệ Chất lượng cao giờ Anh) A00; A01; D01; D90 17
46 52510206D Công nghệ nghệ thuật sức nóng (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 21.75
47 52510206C Công nghệ nghệ thuật sức nóng (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 18.5
48 52510205D Công nghệ nghệ thuật ô tô (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 23
49 52510205C Công nghệ kỹ thuật xe hơi (hệ Chất lượng cao giờ Việt) A00; A01; D01; D90 20
50 52510205A Công nghệ nghệ thuật ô tô (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) A00; A01; D01; D90 17
51 52510203D Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 22.5
52 52510203C Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 20.25
53 52510203A Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ Chất lượng cao giờ Anh) A00; A01; D01; D90 17
54 52510202D Công nghệ chế tạo đồ vật (hệ Đại trà) A00; A01; D01; D90 22.5
55 52510202C Công nghệ sản xuất vật dụng (hệ Chất lượng cao giờ Việt) A00; A01; D01; D90 19
56 52510202A Công nghệ sản xuất sản phẩm (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Anh) A00; A01; D01; D90 17

*

SPK-Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPhường.HCM