Đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm điểm chuẩn 2015

-
*

BỘ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: 1554/QĐ-ĐHSPKT
Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 27.10.1976 và Quyết định số 118/2000-QĐ-TTg ngày 10.10.2000 của Thủ tướng tá chính phủ nước nhà về tổ chức Trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TP.. Hồ Chí Minh; Căn cứ đọng Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1hai năm 2014 của Thủ tướng tá nhà nước về việc phát hành Điều lệ Trường Đại học; Cnạp năng lượng cứ đọng Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm năm ngoái của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo nên về câu hỏi phát hành Quy chế tuyển chọn sinh ĐH, cao đẳng hệ chủ yếu quy; Căn cứ đọng Quyết định số 706/QĐ-ĐHSPKT ngày 9 mon 3 năm 2015 về câu hỏi Thành lập Hội đồng tuyển chọn sinc Trường năm 2015; Căn cứ đọng Thông báo số 373/TB-ĐHSPKT ngày 28 mon 7 năm năm ngoái của Hiệu trưởng về câu hỏi công bố ngưỡng bảo đảm an toàn unique đầu vào tuyển sinc đại học, cao đẳng năm 2015; Cnạp năng lượng cđọng đề án từ bỏ chủ tuyển sinch trường năm 2015; kết quả xét tuyển chọn sinch ĐH, cao đẳng và chỉ tiêu năm năm ngoái những ngành huấn luyện của trường; Xét đề xuất của Thường trực Hội đồng tuyển sinh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.

Bạn đang xem: Đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm điểm chuẩn 2015

Công cha điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào những ngành (lịch trình đào tạo) chuyên môn đại học, cao đẳng chủ yếu quy hệ đại trà phổ thông, hệ rất tốt của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh năm năm ngoái theo đề án tuyển sinh vào năm năm ngoái theo danh sách đính kèm.Điều 2.

Xem thêm: Xung Quanh Đông Vui Nhưng Anh Vẫn Thấy Sao Mình Thật Cô Đơn, Tâm Sự Với Người Lạ (Testo)

Điểm chuẩn chỉnh nêu bên trên (đã cộng điểm ưu tiên) áp dụng cho những thí sinch nằm trong tất cả các Quanh Vùng, những team đối tượng. Điểm ưu tiên được tính theo thông số nhân 4 phân tách 3.Điều 3.Trưởng các đơn vị với các cá thể có liên quan chịu trách rưới nhiệm thực hiện quyết định này. Quyết định gồm hiệu lực Tính từ lúc ngày ký kết.Nơi nhận: CHỦ TỊCH -Nlỗi Điều 3; (đang ký) -Sở GD&ĐT; -HĐTS 2015; -Đăng website tuyển sinh; - Lưu HCTH, TS2015. PGS.TS. ĐỖ VĂN DŨNG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BỘ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập – Tự vày – Hạnh phúc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: /QĐ-ĐHSPKT
Thành Phố HCM, ngày 23 mon 08 năm 2015
DANH SÁCH ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2015
THEO NGÀNH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT