Chuỗi phản ứng hóa học 9

-

Chuỗi phản nghịch ứng hóa học vô cơ lớp 9 là dạng bài xích tập thường có trong những bài kiểm tra, bài xích thi hóa học 9.

Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học 9

Chính bởi vì vậy trong bài viết dưới trên đây traitimchienbinh.com trình làng đến chúng ta bài tập Chuỗi phản ứng chất hóa học vô cơ lớp 9. Trải qua tài liệu này giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức để giải nhanh những bài tập Hóa học. Bên cạnh đó các bạn đọc thêm Chuỗi bội phản ứng chất hóa học hữu cơ lớp 9.

Chuỗi làm phản ứng hóa học vô cơ lớp 9

Câu 1. Mg → MgO → MgCl2 → Mg(NO3)2 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4 → MgCO3 → Mg(HCO3)2

(1) 2Mg + O2 → 2MgO

(2) MgO + 2HCl → MgCl2 + H2

3) MgCl2 + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2AgCl

4) Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaNO3

5) Mg(OH)2 → MgO + H2O

6) MgO + Na2SO4 → MgSO4 + H2O

7) MgSO4 + Na2CO3 → MgCO3 + Na2SO4

8) MgCO3 + CO2+ H2O → Mg(HCO3)2

Câu 2.

Xem thêm: Tại Sao Khi Quan Hệ Con Gái Lại Mệt, Tại Sao Cứ Yêu Xong Là Nhiều Người Lăn Ra Ngủ

MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → clorua vôi

1) MnO2 + 4HCl

*
MnO2 + Cl2 + H2O

2) 3Cl2 + 6KOH(đặc)

*
5KCl + KClO3 + 3H2O

3) KClO3

*
KCl + 3O2

4) KCl(rắn) + H2SO4

*
2HCl + K2SO4

5) 4HCl + MnO2

*
MnO2+ Cl2 + H2O

6) Cl2 + Ca(OH)2

*
CaOCl2 + H2O

1) CaCl2 + Na2CO3→ NaCl + CaCO3

2) NaCl

*
na + Cl2

3) 2Cl2+ 2Ca(OH)2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O

4) 2CaOCl2 + H2O + CO2 → CaCl2 + CaCO3 + 2HClO

5) CaCO3+ 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

6) CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

Câu 4. mãng cầu → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH → NaHCO3

1) 4Na + O2

*
2Na2O

2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3

Câu 5. S → SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → SO2

Đáp án

(1) S + O2

*
SO2

(2) SO2 + O2

*
SO3

(3) SO3 + H2O → H2SO4

(4) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(5) SO2 + H2O→ H2SO3

(6) H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2H2O

(7) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

…………..

Chuỗi phản bội ứng hóa học vô cơ lớp 9 là dạng bài tập thường xuyên có trong những bài kiểm tra, bài thi hóa học 9.

Chính vị vậy trong bài viết dưới phía trên traitimchienbinh.com giới thiệu đến chúng ta bài tập Chuỗi phản bội ứng chất hóa học vô cơ lớp 9. Trải qua tài liệu này giúp các bạn có thêm nhiều tứ liệu tham khảo, củng cố kỹ năng để giải nhanh các bài tập Hóa học. Trong khi các bạn xem thêm Chuỗi bội nghịch ứng hóa học hữu cơ lớp 9.

Chuỗi phản ứng chất hóa học vô cơ lớp 9

Câu 1. Mg → MgO → MgCl2 → Mg(NO3)2 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4 → MgCO3 → Mg(HCO3)2