Chỉ còn 1 chiếc lá cuối thu mỏng manh

-
Chỉ còn một loại lá cuối thu mỏng manh manh Chỉ còn 1 mình em xót xa chờ anh Chỉ còn đêm nay mai lá cơ rơi Chỉ còn tối nay mai lá cơ rơi Lúc mùa thu tạ thế địa điểm cuối ttránh Giọt nước đôi mắt thô ko lời Và rồi ngày thu qua trống tênh ảm đạm vui Vùi lòng mình băng giá bán, mon năm lặng trôi Chỉ còn đêm ni hãy mang đến bên anh Chỉ còn đêm ni hãy đến bên anh Nếu mai sau bước đi anh về Một xác lá rơi bên htrằn... mùa đông tái cơ * Người về trên đây cùng với anh Về bên em, về phía trên với tòa nhà xưa êm ả vòng đeo tay và làn môi nóng ngày tháng đợi mong muốn Người về phía trên cùng với em, người yêu ơi thề xưa hãy trao lời cuối trong đời Mùa đông đến mặt hiên rồi... về đây với em (Hát lại từ đầu, tái diễn *) Chỉ còn một cái lá cuối thu mỏng mảnh manh Chỉ còn một mình em... xót xa ngóng anh...

Bạn đang xem: Chỉ còn 1 chiếc lá cuối thu mỏng manh


Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Phim Hãy Yêu Đừng E Ngại Full 78 Tập, Database Error

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.