Các trường xét tổ hợp môn toán văn địa

-
*

Mã trường: DHS
*
0234.3619.777
TT Mã Môn xét tuyển chọn Ngành DHS tuyển chọn sinh
1A00Toán thù, Lý, Hóa Sư phạm Tân oán học Sư phạm Toán huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh Sư phạm Tin học tập Sư phạm Tin học tập huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý đào tạo bằng tiếng Anh Sư phạm Hóa học tập Sư phạm Hóa học tập huấn luyện bởi tiếng Anh Sư phạm Khoa học tự nhiên và thoải mái Sư phạm Công nghệ Hệ thống công bố Vật lý tiên tiến và phát triển Chương thơm trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
2A01Toán, Lý. Anh Sư phạm Toán thù học Sư phạm Toán huấn luyện và đào tạo bởi giờ Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học giảng dạy bởi giờ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện bằng giờ Anh Hệ thống lên tiếng Vật lý tiên tiến Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
3A09Tân oán, Địa, GDCD Sư phạm Địa lí
4B00Toán thù, Hóa, Sinh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học tập huấn luyện và đào tạo bởi tiếng Anh Sư phạm Sinc học Sư phạm Sinh học tập giảng dạy bằng tiếng Anh Sư phạm Khoa học tự nhiên Sư phạm Công nghệ Tâm lý học giáo dục
5B02Toán, Sinc, Địa Sư phạm Sinh học Sư phạm Sinc học tập huấn luyện và đào tạo bởi giờ đồng hồ Anh
6B04Toán, Sinch, GDCD Sư phạm Sinch học
7C00Văn, Sử, Địa Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử Sư phạm Địa lí giáo dục và đào tạo Tiểu học giáo dục và đào tạo Tiểu học tập giảng dạy bằng tiếng Anh Giáo dục đào tạo Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục đào tạo pháp luật Giáo dục đào tạo Công dân Giáo dục đào tạo QP - AN Quản lý giáo dục Tâm lý học tập giáo dục
8C19Văn, Sử, GDCD Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử Giáo dục đào tạo Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục đào tạo pháp luật giáo dục và đào tạo Công dân giáo dục và đào tạo QP - AN Quản lý giáo dục
9C20Văn, Địa, GDCD Sư phạm Địa lí Giáo dục Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý giáo dục và đào tạo quy định Giáo dục Công dân Giáo dục đào tạo QP - AN Quản lý giáo dục Tâm lý học tập giáo dục
10D01Vnạp năng lượng, Toán, Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học huấn luyện và đào tạo bởi tiếng Anh Sư phạm Ngữ văn uống Giáo dục Tiểu học tập giáo dục và đào tạo Tiểu học giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh Tâm lý học giáo dục
11D07Toán, Hóa, Anh Sư phạm Toán học Sư phạm Tân oán giảng dạy bằng tiếng Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện và giảng dạy bởi tiếng Anh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học đào tạo và huấn luyện bởi giờ đồng hồ Anh Hệ thống lên tiếng Vật lý tiên tiến Cmùi hương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
12D08Toán, Sinch, Anh Sư phạm Sinch học đào tạo và huấn luyện bởi giờ đồng hồ Anh giáo dục và đào tạo Tiểu học Giáo dục đào tạo Tiểu học đào tạo và giảng dạy bởi giờ Anh
13D10Toán, Địa, Anh Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học đào tạo bởi tiếng Anh
14D14Văn uống, Sử, Anh Sư phạm Lịch sử
15D15Văn uống, Địa, Anh Sư phạm Địa lí
16D24Tân oán, Hóa, Pháp Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
17D29Toán, Lý, Pháp Cmùi hương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
18D66Vnạp năng lượng, GDCD, Anh Sư phạm Ngữ văn Giáo dục đào tạo Chính trị giáo dục và đào tạo quy định Giáo dục đào tạo Công dân Giáo dục QPhường - AN Quản lý giáo dục
19D78Vnạp năng lượng, KHXH, Anh Sư phạm Lịch sử Sư phạm Lịch sử-Địa lý
20D90Toán, KHTN, Anh Sư phạm Tân oán học Sư phạm Toán thù huấn luyện và đào tạo bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Tin học tập Sư phạm Tin học huấn luyện và đào tạo bởi giờ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh Sư phạm Hóa học tập Sư phạm Hóa học đào tạo và giảng dạy bởi giờ Anh Sư phạm Sinc học tập Sư phạm Sinh học đào tạo và giảng dạy bởi tiếng Anh Sư phạm Khoa học tập tự nhiên Sư phạm Công nghệ Hệ thống báo cáo Vật lý tiên tiến
21M00Văn uống, Toán thù, Năng khiếu
22M01Văn, NK1 (hát từ bỏ chọn), NK2 (nói cthị trấn theo tranh) Giáo dục Mầm non
23M09Tân oán, NK1 (hát trường đoản cú chọn), NK2 (đề cập cthị trấn theo tranh) Giáo dục Mầm non
24M11Văn uống, Anh, Năng khiếu
25N00Văn uống, NK1 (Cao độ - ngày tiết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) Sư phạm Âm nhạc
26N01Toán thù, NK1 (Cao độ - ngày tiết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) Sư phạm Âm nhạc
27A02Tân oán, Lý, Sinhx
28A03Tân oán, Lý, Sửx
29A04Toán, Lý, Địax
30A05Toán, Hóa, Sửx
31A06Tân oán, Hóa, Địax
32A07Toán, Sử, Địax
33A08Tân oán, Sử, GDCDx
34A10Toán, Lý, GDCDx
35A11Toán, Hóa, GDCDx
36A12Tân oán, KHTN, KHXHx
37A14Toán thù, KHTN, Địax
38A15Tân oán, KHTN, Địax
39A16Toán thù, KHTN, Vănx
40A17Toán thù, Lý, KHXHx
41A18Toán thù, Hoá học tập, KHXHx
42B01Tân oán, Sinc, Sửx
43B03Tân oán, Sinch, Vănx
44B05Toán, Sinc, KHXHx
45B08Toán thù, Sinch, Anhx
46C01Vnạp năng lượng, Toán, Lýx
47C02Vnạp năng lượng, Toán, Hóax
48C03Vnạp năng lượng, Tân oán, Sửx
49C04Văn, Toán, Địax
50C05Vnạp năng lượng, Lý, Hóax
51C06Văn uống, Lý, Sinhx
52C07Vnạp năng lượng, Lý, Sửx
53C08Văn, Hóa, Sinhx
54C09Văn uống, Lý, Địax
55C10Văn, Hóa, Sửx
56C12Văn, Sinc, Sửx
57C13Vnạp năng lượng, Sinc, Địax
58C14Văn uống, Toán, GDCDx
59C15Văn uống, Toán thù, Giáo dục đào tạo côngx
60C16Văn uống, Lý, GDCDx
61C17Vnạp năng lượng, Hóa, GDCDx
62D02Văn uống, Tân oán, Ngax
63D03Văn uống, Toán, Phápx
64D04Vnạp năng lượng, Toán, Trungx
65D05Vnạp năng lượng, Toán thù, Đứcx
66D06Văn uống, Tân oán, Nhậtx
67D09Tân oán, Sử, Anhx
68D11Văn, Lý, Anhx
69D12Văn, Hóa, Anhx
70D13Vnạp năng lượng, Sinch, Anhx
71D16Tân oán, Địa, Đứcx
72D17Tân oán, Địa, Ngax
73D18Toán, Địa, Nhậtx
74D19Tân oán, Địa, Phápx
75D20Toán thù, Địa, Trungx
76D21Toán, Hóa, Đứcx
77D22Toán thù, Hóa, Ngax
78D23Toán, Hóa, Nhậtx
79D25Toán thù, Hóa, Trungx
80D26Tân oán, Lý, Đứcx
81D27Toán, Lý, Ngax
82D28Toán thù, Lý, Nhậtx
83D30Tân oán, Lý, Trungx
84D31Toán, Sinch, Đứcx
85D32Tân oán, Sinh, Ngax
86D33Toán, Sinch, Nhậtx
87D34Toán, Sinc, Phápx
88D35Toán thù, Sinh, Trungx
89D41Văn, Địa, Đứcx
90D42Văn, Địa, Ngax
91D43Văn uống, Địa, Nhậtx
92D44Văn, Địa, Phápx
93D45Văn, Địa, Trungx
94D52Văn, Lý, Ngax
95D54Văn, Lý, Phápx
96D55Văn uống, Lý, Trungx
97D61Vnạp năng lượng, Sử, Đứcx
98D62Vnạp năng lượng, Sử, Ngax
99D63Văn, Sử, Nhậtx
100D64Văn, Sử, Phápx
101D65Văn uống, Sử, Trungx
102D68Vnạp năng lượng, GDCD, Ngax
103D69Văn uống, GDCD, Nhậtx
104D70Văn uống, GDCD, Phápx
105D72Văn uống, KHTN, Anhx
106D73Văn, KHTN, Đứcx
107D74Văn, KHTN, Ngax
108D75Văn uống, KHTN, Nhậtx
109D76Vnạp năng lượng, KHTN, Phápx
110D77Văn, KHTN, Trungx
111D79Vnạp năng lượng, KHXH, Đứcx
112D80Vnạp năng lượng, KHXH, Ngax
113D81Vnạp năng lượng, KHXH, Nhậtx
114D82Văn, KHXH, Phápx
115D83Văn uống, KHXH, Trungx
116D84Toán, GDCD, Anhx
117D85Toán thù, GDCD, Đứcx
118D86Toán thù, GDCD, Ngax
119D87Tân oán, GDCD, Phápx
120D88Toán, GDCD, Nhậtx
121D91Toán, KHTN, Phápx
122D92Toán thù, KHTN, Đứcx
123D93Tân oán, KHTN, Ngax
124D94Tân oán, KHTN, Nhậtx
125D95Tân oán, KHTN, Trungx
126D96Tân oán, KHXH, Anhx
127D97Tân oán, KHXH, Anhx
128D98Toán, KHXH, Đứcx
129D99Tân oán, KHXH, Ngax
130H00Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 1, Năng năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 2x
131H01Tân oán, Vnạp năng lượng, Vẽx
132H02Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màux
133H03Toán thù, KHTN, Vẽ Năng khiếux
134H04Toán thù, Anh, Vẽ Năng khiếux
135H05Vnạp năng lượng, KHXH, Vẽ Năng khiếux
136H06Văn, Anh,Vẽ mỹ thuậtx
137H07Tân oán, Hình họa, Trang tríx
138H08Vnạp năng lượng, Sử, Vẽ mỹ thuậtx
139K01Toán, Anh, Tin họcx
140M02Toán thù, Năng năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2x
141M03Văn uống, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2x
142M04Tân oán, Đọc nhắc diễn cảm, Hát – Múax
143M10Toán, Anh, NK1x
144M13Tân oán, Sinh, Năng khiếux
145M14Văn, Năng năng khiếu báo mạng, Toánx
146M15Văn, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Anhx
147M16Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu báo chí, Lýx
148M17Văn, Năng năng khiếu báo mạng, Sửx
149M18Văn uống, Năng năng khiếu Ảnh báo mạng, Toánx
150M19Văn, Năng năng khiếu Ảnh báo chí, Anhx
151M20Văn, Năng năng khiếu Hình ảnh báo mạng, Lýx
152M21Văn uống, Năng năng khiếu Ảnh báo chí truyền thông, Sửx
153M22Văn uống, Năng năng khiếu quay phyên ổn tivi, Toánx
154M23Văn uống, Năng khiếu xoay phlặng truyền họa, Anhx
155M24Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu quay phyên ổn vô tuyến, Lýx
156M25Văn uống, Năng năng khiếu quay phyên truyền hình, Sửx
157N02Văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụx
158N03Văn, Ghi âm- xướng âm, chăm mônx
159N04Văn uống, Năng khiếu diễn giả, Năng khiếux
160N05Văn uống, Xây dựng kịch phiên bản sự khiếu nại, Năng khiếux
161N06Vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, chăm mônx
162N07Văn uống, Ghi âm- xướng âm, chăm mônx
163N08Văn uống , Hòa thanh, Phát triển chủ thể với phổ thơx
164N09Vnạp năng lượng, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ đạo trên chỗx
165R00Văn uống, Sử, Năng năng khiếu báo chíx
166R01Văn uống, Địa, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
167R02Vnạp năng lượng, Tân oán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
168R03Văn uống, Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
169R04Vnạp năng lượng, Năng khiếu Biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa truyền thống – thôn hội – nghệ thuậtx
170R05Văn, Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thôngx
171S00Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2x
172S01Tân oán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2x
173T00Toán, Sinch, Năng năng khiếu TDTTx
174T01Toán, Văn uống, Năng năng khiếu TDTTx
175T02Vnạp năng lượng, Sinc, Năng khiếu TDTTx
176T03Văn uống, Địa, Năng khiếu TDTTx
177T04Toán, Lý, Năng khiếu TDTTx
178T05Vnạp năng lượng, GDCD, Năng kiếux
179V00Tân oán, Lý, Vẽ Hình họa mỹ thuậtx
180V01Tân oán, Vnạp năng lượng, Vẽ Hình họa mỹ thuậtx
181V02Vẽ MT, Tân oán, Anhx
182V03Vẽ MT, Toán thù, Hóax
183V04Vnạp năng lượng, Lý, Vẽ mỹ thuậtx
184V05Văn, Lý, Vẽ mỹ thuậtx
185V06Toán thù, Địa, Vẽ mỹ thuậtx
186V07Tân oán, Đức, Vẽ mỹ thuậtx
187V08Toán, Nga, Vẽ mỹ thuậtx
188V09Toán thù, Nhật, Vẽ mỹ thuậtx
189V10Toán thù, Pháp, Vẽ mỹ thuậtx
190V11Tân oán, Trung, Vẽ mỹ thuậtx
(Tổ hợp môn gồm vệt x, tổng hợp tự thanhnien.vn cùng traitimchienbinh.comso.vn)