Bóng đèn uv chụp bản

-
KỸ THUẬT INMỰC IN UVMỰC IN LỤAVẬT TƯ NGÀNH INTHIẾT BỊ NGÀNH INMÁY TRƯỚC INMÁY CẮT XÉN GIẤYMÁY CẮT GIẤYMÁY CÁN MÀNGMÁY SAU INMÁY DÁN GÓC GẤP MÉPMÁY ĐÓNG SÁCHMÁY LÀM THÙNG CARTONMÁY LÀM NHÃN MÁCMÁY ĐỤC LỖMÁY KHẮC CHẠMMÁY CẮT GÓC XẺ RÃNHMÁY ĐÓNG GÓIDÂY CHUYỀN BĂNG TẢIDÂY CHUYỀN IN HÓA ĐƠNDÂY CHUYỀN LÀM TÚI NILONDÂY CHUYỀN LÀM MÀNG NHỰACÁC LOẠI MÁY INMÁY IN LƯỚICÁC LOẠI MÁY BẾTHIẾT BỊ NGÀNH BAO BÌ NHỰACÁC LOẠI MÁY ÉPCÁC LOẠI MÁY BỒIMÁY LÀM PHONG BÌMÁY PHÂN CUỘN GIẤYMÁY LÀM TÚIHƯỚNG DẪN SỬ DỤNGBÁO GIÁ MỰC UVMáy in lụaVật bốn in lướiGia công in lướiBáo giá máy móc 2014
*
KỸ THUẬT INVẬT TƯ NGÀNH INVẬT TƯ CHỤP BẢN
1 trơn UV : 230mm - 2kw / 380V cái
2 nhẵn UV : 230mm - 3kw / 220V cái
3 bóng UV : 270mm - 2kw / 380V cái
4 bóng UV : 270mm - 3kw / 380V cái
5 láng UV : 360mm - 3kw / 380V cái
6 bóng UV : 400mm - 3kw / 380V cái
7 trơn UV : 400mm - 4kw / 380V cái
8 láng UV : 460mm - 3kw / 380V cái
9 láng UV : 460mm - 5kw / 380V cái
10 nhẵn UV : 460mm - 6.6kw / 380V cái
11 láng UV : 560mm - 5kw / 380V cái
12 trơn UV : 650mm - 6kw / 380V cái
13 láng UV : 780mm - 6kw / 380V cái
14 bóng UV : 780mm - 7kw / 380V cái
15 láng UV : 820mm - 6kw / 380V cái
16 bóng UV : 820mm - 7kw / 380V cái
17 trơn UV : 830mm - 8kw / 380V cái
18 nhẵn UV : 900mm - 7kw / 380V cái
19 nhẵn UV : 930mm - 8kw / 380V cái
20 trơn UV : 930mm - 11kw / 380V cái
21 bóng UV : 950mm - 9kw / 380V cái
22 trơn UV : 1050mm - 9kw / 380V cái
23 trơn UV : 1150mm - 10kw / 380V cái
24 trơn UV : 1250mm - 11kw / 380V cái
BÓNG ĐÈN CHỤP BẢN
1 bóng chụp bản : 230mm - 2kw / 220V cái
2 nhẵn chụp bản : 270mm - 3kw / 220V cái
3 nhẵn chụp bạn dạng : 320mm - 3kw / 220V cái
4 láng chụp bản : 360mm - 3kw / 220V cái
5 bóng chụp bạn dạng : 460mm - 3kw / 220V cái
BÓNG UV - CỰC TÍM
1 nhẵn UV : 360mm - 3kw / 700V / 5A cái
2 trơn UV : 640mm - 6kw / 850V / 7.8A cái
3 bóng UV : 780mm - 7kw / 930V / 7.4A cái