Bảng chữ cái tiếng anh và cách phát âm

-

GIỚI THIỆU BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH

Bảng vần âm tiếng anh tất cả tổng cộng 26 chữ cái :

Chữ viết hoa: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z;

Chữ viết thường : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z;

lấy ví dụ về một từ được ghxay trường đoản cú bảng vần âm giờ anh : word - WORD

CÁCH ĐỌC VÀ PHÁT ÂM BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH CHUẨN

Phiên âm của những bảng vần âm giờ đồng hồ anh luôn được chuyển vào vào ngoặc <> với sử dụng trường đoản cú cùng ký trường đoản cú của bảng phiên âm tiếng anh nước ngoài (IPA) để làm phiên âm. IPA là hệ thông phiên âm quốc tế giúp cho bạn biết cách vạc âm của một chữ cái hoặc một tự giờ anh.

Bạn đang xem: Bảng chữ cái tiếng anh và cách phát âm

Biểu tượng “:” Tức là các bạn buộc phải phân phát âm những nguyên âm thành nguan tâm dài.

lấy một ví dụ thì các bạn buộc phải đọc vạc âm của từ bỏ i với âm nhiều năm hơn

PHIÊN ÂM BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH

*

Những từ chúng ta thấy vào lốt ngoặc <> chỉ nên chỉ cho bạn biện pháp phạt âm một chữ cái giờ đồng hồ anh. lúc vạc âm thành từ hoàn hảo, chúng ta có thể vạc âm vần âm đó theo cách không giống đi.

Xem thêm: Mình Rời Xa Nhé Hãy Quên Anh Hãy Sống Vì Mình, Snow In June

Hãy quan sát và theo dõi phiên âm và cách đọc của bảng vần âm giờ anh dưới đây:

A = (a-n-d, a-f-t-e-r, a-p-p-l-e) B = (b-a-n-a-n-a, b-a-t-h-r-o-o-m, b-o-y) C = (c-a-r, c-o-a-t, c-o-l-o-u-r) D = (d-o-g, d-r-e-a-m, d-o-l-l-a-r) E = (e-l-e-p-h-a-n-t, e-y-e, e-x-t-r-e-m-e) F = <ɛf> (f-i-n-g-e-r, f-o-u-r, f-i-r-e) G = (g-i-r-a-f-f-e, g-i-r-l, g-r-e-e-n) H = (h-o-t-e-l, h-a-p-p-y, h-o-l-i-d-a-y) I = (i-m-a-g-e, i-s-l-a-n-d, I-n-d-i-a-n-a) J = (j-u-n-g-l-e, j-o-l-l-y, J-o-s-e-p-h-i-n-e) K = (k-a-n-g-a-r-o-o, k-o-a-l-a, k-a-r-a-t-e) L = <ɛl> (l-o-w, l-e-v-e-l, l-i-o-n) M = <ɛm> (m-o-t-h-e-r, m-o-m-e-n-t, m-e-s-s) N = <ɛn> (n-o, n-i-g-h-t, n-o-o-n) O = (o-l-d, o-b-j-e-c-t, o-a-t) P = (p-e-n-g-u-i-n-e, p-i-a-n-o, p-a-c-k-e-t) Q = (q-u-i-e-t, Q-u-e-e-n, q-u-o-t-e) R = <ɑr> (r-e-d, r-i-g-h-t, r-a-b-b-i-t) S = <ɛs> (s-t-r-o-n-g, s-e-v-e-n, s-i-l-v-e-r) T = (t-e-a, t-h-o-u-s-a-n-d, t-w-o) U = (u-s-e, u-n-f-a-i-r, u-n-d-e-r) V = (v-a-c-a-t-i-o-n, v-e-r-y, v-a-m-p-i-r-e) W = <ˈdʌbəl juː> say: double-ju (w-e-s-t, w-o-r-m, w-h-i-t-e) X = <ɛks> (X-r-a-y, x-y-l-o-p-h-o-n-e, X-m-a-s) Y = (y-a-r-d, y-e-l-l-o-w, y-e-a-h) Z = in British English, in American English (z-e-r-o, z-e-b-r-a, z-i-l-l-i-o-n)

Các từ vào ngoặc () là một số từ bỏ ví dụ tất cả chữ cái tiếng anh.

BÀI HÁT VỀ BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH :

Chắc hẳn bọn họ thường xuyên nghe bài bác hát này khi còn nhỏ. Đây là bài hát về bảng vần âm giờ anh được dùng để dạy dỗ trẻ em về bảng vần âm. Đây được xem như là một giữa những bài bác hát về bảng vần âm giờ đồng hồ anh được áp dụng và biết đến nhiều tuyệt nhất.