Bài tập về phép chia cho số có 2 chữ số

-

Tân oán lớp 4 chia mang đến số có 2 chữ số học viên liên tục được thiết kế quen thuộc với phxay tính phân tách và các bài xích tập áp dụng của phnghiền phân chia.Bài học tập này traitimchienbinh.com liên tục hỗ trợ những kỹ năng và kiến thức trung tâm, bài xích tập áp dụng của toán lớp 4 phân tách đến số có 2 chữ số. Phụ huynh vàhọc viên thuộc tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: Bài tập về phép chia cho số có 2 chữ số

1. Ôn tập bí quyết phân tách cho số có một chữ số

*

Thực hiện nay phép phân tách theo vật dụng từ bỏ trường đoản cú trái qua yêu cầu.

Áp dụng 3 bước: phxay phân tách - nhân - trừ.

2 chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 1, 1 ko phân chia được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 phân chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân chia mang đến số gồm 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phnghiền chia tất cả số dư

*

Thực hiện tại phép chia theo sản phẩm công nghệ tự từ trái qua buộc phải.

Áp dụng 3 bước: phxay phân chia - nhân - trừ.

đôi mươi phân tách 14 được một, viết 1

1 nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy 2016 : 14 = 144, phép phân chia này là phnghiền chia không còn.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Bách Khoa Tphcm Năm 2015, Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội Năm 2015

2.2. lấy một ví dụ 2. Phép chia bao gồm số dư

*

Thực hiện phnghiền chia theo trang bị tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

51 chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phnghiền phân chia mang đến số tất cả 2 chữ số

Những lưu ý lúc tiến hành phép phân chia số bao gồm nhị chữ số

Phxay chia không còn là phnghiền phân chia bao gồm số dư bằng 0

Phxay chia bao gồm dư là phxay phân chia có số dư khác 0

Phnghiền chia bao gồm dư thì số dư luôn bé dại hơn số chia

3. Ôn tập sản phẩm và lớp bên trong số từ nhiên

*

Hàng đơn trăm, hàng chục, mặt hàng đơn vị chức năng phù hợp thành lớp đối chọi vịHàng trăm ngàn, hàng chục nghìn, hàng ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Những bài tập vận dụng tân oán lớp 4 chia đến số có 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 205đôi mươi : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại kê hàng ngày con gà đẻ được 3000 trứng tạo thành các tá trứng, từng tá 12 trái. Hỏi gồm bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

36 phân chia 19 được một, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân tách 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 22một là phxay phân tách hết

*

205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân tách 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phxay phân tách hết

*

168 chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 phân chia 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 phân tách 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 phân tách 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phnghiền phân tách hết.

Bài 2:

*

56 phân chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phxay phân chia gồm số dư

*

205 phân chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia tất cả số dư

*

228 phân chia 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 chia 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 phân tách 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép phân chia bao gồm số dư

*

459 phân chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không phân tách được mang đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 chia 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 chia 57 ko phân chia không còn viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phxay phân tách bao gồm số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo phép tắc ưu tiên: phnghiền nhân phân chia trước, cộng trừ sau

Biểu thức chỉ gồm phnghiền nhân, phân chia thì triển khai sản phẩm trường đoản cú trường đoản cú trái qua buộc phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Từng Ngày nông trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hằng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. bài tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính cùng tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái công ty Bác Tư gồm 800 cây ăn trái các loại được tdragon vào 16 hàng. Hỏi từng hàng tất cả bao nhiêu cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học giỏi toán thù lớp 4 phân tách cho số bao gồm 2 chữ số, học viên cần phải chăm chỉ có tác dụng bài bác tập để thuần thục các bước tính phép chia. Tiếp tục theo dõi traitimchienbinh.com để được hỗ trợ thêm các kỹ năng và kiến thức bổ ích nhé.