Bài tập về kinh tế vi mô

-
*

Bạn đang xem: Bài tập về kinh tế vi mô

*

*

*

Xem thêm: Khi Bị Vết Thương Hở Không Nên Ăn Gì, Chế Độ Dinh Dưỡng Giúp Vết Thương Hở Nhanh Lành

*
LN=351.5cấu về sản phẩm X là P=90-Q.thị trường này do một hãn..." data-index="13" src="https://image.traitimchienbinh.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/85/bi-tp-kinh-t-vi-m-13-320.jpg?cb=1427237615" srcset="https://image.traitimchienbinh.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/85/bi-tp-kinh-t-vi-m-13-320.jpg?cb=1427237615 320w, https://image.traitimchienbinh.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/95/bi-tp-kinh-t-vi-m-13-638.jpg?cb=1427237615 638w, https://image.traitimchienbinh.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/95/bi-tp-kinh-t-vi-m-13-1024.jpg?cb=1427237615 1024w" loading="lazy" id="slide-image-12" />
*
để lựa chọn sản lượng lớn nhất mà ko bị lỗ thì TR=TC(1000-Q).Q=300Q+96500Q=511,26 cùng Q=188,75(Loại)=>P=488,74d>d..." data-index="16" src="https://image.traitimchienbinh.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/85/bi-tp-kinh-t-vi-m-16-320.jpg?cb=1427237615" srcset="https://image.traitimchienbinh.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/85/bi-tp-kinh-t-vi-m-16-320.jpg?cb=1427237615 320w, https://image.traitimchienbinh.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/95/bi-tp-kinh-t-vi-m-16-638.jpg?cb=1427237615 638w, https://image.traitimchienbinh.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/95/bi-tp-kinh-t-vi-m-16-1024.jpg?cb=1427237615 1024w" loading="lazy" id="slide-image-15" />
*
b=-4/3=>thay vào pt t bao gồm a=40vậy pt cầu :Qd= 40-4P/3tương tự: ta cũng có Qs = 4P/3câu 3:cũng giải tương tự câu 1, Qd1=Q..." data-index="29" src="https://image.traitimchienbinh.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/85/bi-tp-kinh-t-vi-m-29-320.jpg?cb=1427237615" srcset="https://image.traitimchienbinh.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/85/bi-tp-kinh-t-vi-m-29-320.jpg?cb=1427237615 320w, https://image.traitimchienbinh.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/95/bi-tp-kinh-t-vi-m-29-638.jpg?cb=1427237615 638w, https://image.traitimchienbinh.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/95/bi-tp-kinh-t-vi-m-29-1024.jpg?cb=1427237615 1024w" loading="lazy" id="slide-image-28" />