Bài tập trắc nghiệm chương 2 vật lý 11

-
... R2= 675Ω B R1 = 144Ω, R2 = 765Ω C R1 = 414Ω; R2 = 576Ω D R1 = 144Ω, R2 = 576Ω Câu 23 Tính độ mạnh chiếc điện qua bóng A I1=1,2A; I2=4A B I1=0,833A; I2=0 ,20 8A C I1=1,2A; I2=4,8A D.I1=0 ,20 8A; I2=0,833A ... trnghỉ ngơi R2 A 5,33W B 3,53W C 0,1875 W D 0,666W Dùng kiện nhằm trả lời câu 22 , 23 , 24 Hai đèn điện gồm số ghi Đ 1: 120 V – 100W; 2: 120 V – 25 W Mắc tuy nhiên song nhị bóng đèn vào hiệu điện 120 V Câu 22 Tính ... I2=0,833A Câu 24 Mắc thông liền nhì bóng vào hiệu điện 120 V tỷ số năng suất P 1/P2 (coi điện trlàm việc ko nỗ lực đổi) A P1/P2 = B P1/P2 = 1/4 C P1/P2 = 16 D P1/P2 = 1/16 Dùng liệu để vấn đáp mang đến câu 25 26 Có...

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương 2 vật lý 11


*

... điện tích q =10 -5C đặt không gian Độ bự độ mạnh điện ngôi trường điểm M bí quyết tâm O cầu đoạn R = 10 centimet A 9 .10 - 6V/m B 9 .10 6V/m C 9 .10 5V/m D 9 .10 11V/m Câu 24: khoảng cách năng lượng điện tạo thêm 1, 5 lần lực ... lớn năng lượng điện A 1, 25 .10 -4C B 8 .10 -2C C 1, 25 .10 -3C D 36 .10 -6C -6 Câu 42 Điện tích điểm q = - 3 .10 C đặt điểm nhưng mà độ mạnh điện trường có pmùi hương thẳng đứng, chiều tự xuống độ mập E = 12 000V/m Hỏi pmùi hương, ... 9 .10 5 V/m phía phía điện tích q Xác định năng lượng điện q ? A - 40μC B - 16 μC C - 10 0μC D + 36μC Câu 41 Một năng lượng điện demo đặt điểm tất cả độ mạnh điện trường 0 ,16 V/m Lực tác dụng lên năng lượng điện 2 .10 -4...
*

... lúc trang bị rắn cân thí giữa trung tâm nơi đặt vớ lực B Trọng vai trung phong vật dụng rắn nằm trục đối xứng thiết bị C Mỗi đồ dùng rắn tất cả trung tâm điểm khơng thuộc đồ dùng D Trọng trọng điểm đồ rắn đặt điểm vật 3.5* Trong vật dụng sau đồ gia dụng ... lên thứ C nước ngoài lực chức năng lên vật dụng D lự ma cạnh bên tác dụng lên vật Câu 4.53 nói động vật dụng, phát biểu sau đúng? A Động thiết bị tăng vận tốc đồ dùng Khủng khơng B Động thứ tăng gia tốc vật dụng mập khơng C Động thứ ... Kéo đồ vật giãn 5centimet so với vị trì ban sơ thả thanh thanh Cơ hệ đồ vị trì là: A 25 .10- 2 J B 50 .10- 2 J C 100 .10- 2 J D 200 .10- 2 J Câu 4.84 chiều cao h = 20m đồ ném thẳng vực lên với vận tốc đầu v0 = 10m/s...
*

... A 0 ,21 25 m B 0,85 m C 0, 425 m D 0 ,29 4 m − 12 50 Cường độ âm chuẩn Io = 10 W/m Một âm tất cả nấc độ mạnh âm 80 dB cường độ âm A 10−4 W/m B 3.10 −5 W/mét vuông C 104 W/m D 10 20 W/m 51 Trong thí nghiệm ... cm/s D 22 ,5 cm/s 55 Một sóng ngừng có mặt phương thơm x’Ox Khoảng phương pháp nút ít sóng liên tục đo 10 cm Tần số sóng 10 Hz Tốc độ truyền sóng A 20 cm/s B 30 cm/s C 40 cm/s D 50 cm/s Trắc nghiệm 12 CƠ BẢN ... 8cos2π   0,1 50  tính giây Bước sóng A 0,1 m B 50 centimet C milimet D m 20 Khoảng giải pháp nthêm hai gợn sóng li ty tiếp tục phương diện nước 2, 5 m Chu kỳ dao động đồ khía cạnh nước 0,8 s Tốc độ truyền sóng phương diện nước A 3, 125 ...
*

... Câu 18 : Cho đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trsinh hoạt R = 10 0 (Ω), mắc tiếp liền cùng với năng lượng điện trở R = 200 (Ω), hiệu điên nhì đầu đoạn mạch 12 (V) Hiệu năng lượng điện hai đầu điện trở R1 A U1 = (V) B U1 = (V) C U1 = (V) D U1 = ... D U1 = (V) Câu 19 : Một mạch điện kín có hai nguồn tích điện E 1, r1 E 2, r2 mắc nối tiếp cùng nhau, mạch bao gồm năng lượng điện trnghỉ ngơi R Biểu thức độ mạnh dòng điện mạch là: E1 − E2 E1 − E2 E1 + E2 E1 + E2 A I = B ... q.ξ B q = A.ξ C ξ = q.A D A = q2.ξ - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 0 011 1 ...
*

... tích dương II : Nên điện tích âm chuyển dịch được đặt theo hướng ko tạo nên thành loại năng lượng điện A : Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, nhị phát biểu tất cả đối sánh B : Phát biểu I đúng, tuyên bố II đúng, hai ... biểu II đúng, nhị phát biểu không đối sánh C : Phát biểu I đúng, phát biểu II không nên D : Phát biểu I không nên, tuyên bố II Câu 33 : Hiện tượng cực kỳ dẫn công ty thứ lý vạc : A : Kamerling-Onnes B : Farây...
... B 10 centimet C .15 cm D 20cm Câu Nếu nguyên ổn tử oxi bị hết electron sở hữu điện tích A + 1, 6 .10 -19 C B – 1, 6 .10 -19 C C + 12 ,8 .10 -19 C D - 12 ,8 .10 -19 C Tuyển tập trắc nghiệm 11 Thầy Nguyễn Tú – Tổ Vật ... năng lượng điện là: A Q1 = 4 .10 -6C; Q.2 = 2 .10 -6C; Q.3 = 2 .10 -6C B Q.1 = 2 .10 -6C; quận 2 = 3 .10 -6C; quận 3 = 1, 5 .10 -6C C quận 1 = 4 .10 -6C; Q.2 =10 -6C; Q3 = 3 .10 -6C D quận 1 = 4 .10 -6C; Q.2 = 1, 5 .10 -6C; Q3 = 2,5 .10 -6C Câu 52 ... A Q.1 = 3 .10 -3 (C) Q.2 = 3 .10 -3 (C) B Q.1 = 1, 2 .10 -3 (C) quận 2 = 1, 8 .10 -3 (C) C Q.1 = 1, 8 .10 -3 (C) quận 2 = 1, 2 .10 -3 (C) D Q1 = 7,2 .10 -4 (C) quận 2 = 7,2 .10 -4 (C) Câu 48 Có ba tụ điện phẳng tất cả điện dung C1 =...
... tích A F1 = F2 = 50 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N B F1 = F2 = 70,3 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N C F1 = F2 = 78 .10 -3N; F3 = 70,3 .10 -3N D F1 = F2 = 40,2 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N Câu 14 : Hai điện tích q1 = 4 .10 -8C; q2 ... = 3 .10 -5C B q1 = 3 .10 -5C; q2 = 2 .10 -5C C q1 = 2 .10 -5C; q2 = 1.

Xem thêm: Người Yêu Hỡi Có Lúc Mình Hờn Trách Nhau, Mưa Tình Yêu Lyrics

10-5C D q1 = 2 .10 -5C; q2 = 2 .10 -5C Câu 13 : Ba điện tích điểm q1 = 4 .10 -8C; q2 = -4 .10 -8C; q3 = 5 .10 -8C đặt không gian ba đỉnh A, B, ... lực năng lượng điện năng lượng điện trường gồm cường độ điện ngôi trường 10 00 V/m Hỏi công lực điện có mức giá trị sau ? A – 1, 6 .10 -16 J B + 1, 6 .10 -16 J C – 1, 6 .10 -18 J D + 1, 6 .10 -18 J Câu 47: Công lực điện không nhờ vào vào:...
... Câu 10 : Cường độ năng lượng điện trường điện tích điểm Q= 5 .10 -9 C khiến điểm giải pháp 5cm bầu không khí là: A 9 .10 2 V/m B 4,5 .10 2 V/m C 1, 8 .10 4 V/m D 1, 8 .10 2 V/m Câu 11 : Biểu thức màn biểu diễn đại ... cách: A đến trang bị cọ xát cùng với thiết bị không giống B.Cho đồ dùng tiếp xúc cùng với vật dụng khác C.Cho đồ dùng đặt ngay sát trang bị không giống D.Cho vật tương tác với đồ không giống µ F Câu 25: Một tụ điện bao gồm điện dung 10 0 , tích điện cho hiệu năng lượng điện ... C 4,8 .10 6 V/m D 3,6 .10 6 V/m Câu 15 : Hai điện tích vị trí đặt chân khơng cách khoảng tầm r = 4centimet lực đẩy bọn chúng F = 9 .10 -5N Để lực tác dụng bọn chúng F = 1, 6 .10 -4N khoảng cách r2 năng lượng điện bằng: A 1centimet B...
... thời khắc t1 loại điện sút có cường độ i2 = 2 A Hỏi đến thời khắc t2 = ( t1 + 0, 025 ) s cường độ mẫu điện ? A 3A B 2 3A C 2A D −2A  5π  21 Một đồ xấp xỉ cân bằng cùng với biểu thức ly độ ... Một đồ dùng tđê mê gia vào hai xê dịch ổn định tất cả tần số A chuyển động tổng hợp đồ dùng dao động tuần trả tần số B vận động tổng hợp vật dụng dao động cân bằng tần số - - C hoạt động tổng hợp thiết bị ... đoạn 4,2mm Bước sóng λ A 0, 48µ m B 0,50µ m C 0, 60 µ m D 0, 75µ m 43 Đối cùng với thấu kính quy tụ tuyên bố sau ? - - A Ảnh ảo đồ dùng Khủng đồ dùng B Hình ảnh thật vật Khủng thứ C Vật ảo bao gồm hình ảnh thật to đồ vật D Vật...
... Lực công dụng lên đồ vật làm cho thứ chuyển động lắng dịu C Lực chức năng lên vật dụng làm cho đồ biến dị biến đổi vận động trang bị D Lực chức năng lên vật làm cho biến đổi hoạt động trang bị Câu 17: Quan giáp hình vẽ ... tốc, đồ dùng tăng gia tốc F1 D Vật bớt gia tốc, đồ gia dụng giảm gia tốc Câu 7: Một đồ dùng hoạt động trực tiếp cùng với gia tốc v Muốn nắn thứ vận động theo phương cũ vận động nhanh khô lên ta đề xuất tác dụng lực vào vật? ... bất ngờ đột ngột thiết bị có: A ma gần cạnh B trọng tải C quán tính D lũ hồi Trang Học thêm – Thầy Huy – ĐT: 09 68 64 65 97 Câu 16: khi gồm lực tính năng lên thứ Chọn tuyên bố A Lực chức năng lên trang bị làm cho trang bị đưa...
... m/s Câu 33: Chu kì đồ gia dụng hoạt động theo vòng tròn nửa đường kính 10centimet 4s Vận tốc góc vật dụng bao nhiêu? A B C D Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập Vật Lớp 10 Động Học Chất Điểm trang Câu 34: Chu kì T đồ vật ... không thay đổi buổi tối tđọc Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập Vật Lớp 10 Động Học Chất Điểm trang A B C D Câu 55: Người ta ném nhẹm đồ vật trường đoản cú khía cạnh đất lên cao theo pmùi hương thẳng đứng cùng với gia tốc 4m/s Cho Vận tốc đồ gia dụng ... chững lại D ko Tóm lại đặc điểm vận động bạn Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập Vật Lớp 10 Động Học Chất Điểm trang Câu 75: Một hóa học điểm chuyển động trục Ox cùng với vận tốc ko thay đổi tốc độ...

vận dụng phần mềm crocodile physics vào thiết kế bài xích giảng bài xích “thấu kính mỏng”công tác vật lớp 11 nâng cấp


... - Bài “Thấu kính mỏng” chương thơm trình Vật lớp 11 (nâng cao) hành - Phần Quang phần mượt Crocodile Physics 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu: Tìm gọi phương pháp dạy học Vật Lý, phân nhiều loại thí nghiệm Vật ... khuyên bảo sử dụng phần mềm CPhường nhằm thiết kế nghiên cứu ảo, sâu vào thiết kế giảng “Thấu kính mỏng” - Đưa cách thức để sử dụng phần mềm biện pháp hiệu + Qua trình nghiên cứu và phân tích em xin chuyển số kết luận sư ... chủ yếu,cấu trúc… “Thấu kính mỏng” thể nội dung đề tài Sau hình hình ảnh phần giảng 2.6 Tính hiệu việc sử dụng phần mượt Crocodile Physics thiết kế giảng “Thấu kính mỏng”: - Giao diện giảng lạ mắt, đẹp...

Khóa luận giỏi nghiệp địa lý: Xây dựng cỗ câu hỏi trắc nghiệm khách quan địa lớp 11 THPT ( cơ bản) bởi ứng dụng VIOLET


... trường đoản cú câ hỏi để gâ thê cột câ hỏi không nên ng nha , để S Để ý đến 1.2 Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách hàng quan liêu môn địa lớp 11 (ban bản) Cá y tắ xây dự â â ỏ trắ hi â ựng khối hệ thống câ hỏi trắc nghiệ ... ÂY D NG BỘ CÂU H I TRẮC NGHI M KHÁCH N ÔN Đ A LÍ L 11 (B N CƠ BẢN) BẰNG PHẦN MỀM VIOLET 24 2.1 Giới thiệu phần m m Violet 24 2.1.1 Gi i thi u tầm thường v phần m m Violet ... nghi m khách hàng quan lại 1.1.3.1 Khái niệm v trắc nghiệm khách hàng quan lại Ư điểm giảm bớt phương thức trắc nghiệm 1.1.3.3 Các một số loại trắc nghiệm 10 1.2 Xây dựng câu hỏi trắc nghiệ khách hàng...
... trí cân nặng vật) tốc độ đồ dùng tất cả độ to 0,6 m/s Biên độ xê dịch nhấp lên xuống A centimet B 12 cm C cm D 12 cm 14 5 Một đồ xấp xỉ cân bằng có độ bự vận tốc cực to 31, 4 cm/s Lấy π = 3 ,14 Tốc độ vừa đủ đồ vật chu ... cực to 35 Một vật giao động cân bằng theo phương trình x = 8sin3 ,14 t ( centimet ) , đem π = 3 ,14 Độ béo tốc độ thiết bị vị trí cân nặng A 25 ,12 cm/s B cm/s C 78,88 cm/s D 52 ,12 cm/s 36 Một vật xấp xỉ điều ... 11 9 Một trang bị giao động ổn định dọc theo trục tọa độ nằm theo chiều ngang Ox cùng với chu kì T, địa điểm cân nặng mốc nơi bắt đầu tọa độ Tính trường đoản cú cơ hội trang bị tất cả li độ dương lớn số 1, thời gian mà lại rượu cồn đồ gia dụng T T T T A B C D 12 12 0...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu new đăng tạo nên cv xin bài toán cunghocvui kiếm tìm tìm mua bán công ty đất Giỏi tin học Documenkhổng lồ Dokument bắt tắt văn uống bạn dạng trong thâm tâm người mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm chiêu tập người thân vào dịp nghỉ lễ hội đầu năm mới Điểm sáng phổ biến và vai trò của ngành ruột vùng tmáu minc về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài tập đồ vật lý 8 chuyện cũ vào bao phủ chúa trịnh giải bài tập thứ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài cô bé xíu buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve sầu con trau củ