Bài tập quản trị doanh nghiệp

-
bài tập quản ngại trị công ty bai giảng quản trị doanh nghiệp lý thuyết quản trị doanh nghiệp câu hỏi về quản lí trị công ty tổng quan tiền về quản ngại trị doanh nghiệp lớn

Bạn đang xem: Bài tập quản trị doanh nghiệp

*
pdf

Đề thi thực hành Quản trị công ty vừa và nhỏ tuổi năm 2012 (Mã đề TH42)


*
pdf

Đề thi thực hành thực tế Quản trị công ty lớn vừa và nhỏ tuổi năm 2012 (Mã đề TH44)


Xem thêm: Làm Sao Để Biết Ai Báo Cáo Mình Trên Facebook Mình? Report Facebook Người Khác Có Bị Phát Hiện Không

*
pdf

Đề thi thực hành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ tuổi năm 2012 (Mã đề TH49)


Nội dung

Câu 01: tại một dn SXKD-TM Việt Hàn có các tài liệu liên quan hoạt độngcủa dn kế toán tập phù hợp như sau:1. Trả trước tiền thuê văn phòng cho 6 mon là 60.000.000 đồng bằngchuyển khoản, thuế GTGT là 10%, chi phí này phân chia lần đầu tức thì thángnày.2. A) Nhận thông tin về khoản lợi nhuận được phân tách từ vốn góp liên doanh, sốtiền 240.000.000 đồng.b) Doanh nghiệp đưa ra quyết định nhận 140.000.000 đồng lợi tức đầu tư được chiabằng chi phí mặt với 100.000.000 đ còn lại bổ sung cập nhật vốn góp liên doanh.3. Buôn bán 1.000 USD để lấy tiền VND. Tỷ giá bán ghi sổ: 17.000 đ/USD. Tỷ giáthực tế khi thanh toán: 17.400 đ/USD.4. Nhận được giấy báo tất cả của ngân hàng về khoản tiền người sử dụng Achuyển khoản trả nợ 40.000.000 đồng5. Chi tiền mặt giao dịch tiền truyền bá 1.320.000 đồng, trong các số ấy thuế VAT120.000 đồng6. Tải công cụ, phép tắc nhập kho trả bởi TGNH, giá cài đặt chưacó thuế là 4.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%. DN đã nhận được được giấybáo Nợ của ngân hàng.7. Nhận ra giấy báo bao gồm của ngân hàng số tiền của khách hàng X đưa quatài khoản 50.000.000 đồng về bài toán ký quỹ lâu năm hạn lúc thuê căn nhà đất của doanhnghiệp.8. Cảm nhận giấy báo Nợ của bank về bài toán trả lại vốn góp liên doanhcho mặt góp vốn 500.000.000 đồng9. Doanh nghiệp đưa ra tiền phương diện trả chi phí điện, tiền nước, tiền điện thoại,… chophân xưởng sản xuất tổng cộng là 11.000.000 đồng, bao gồm 10% thuế GTGT.10. Nhấn lại tiền ký quỹ thời gian ngắn bằng tiền phương diện là 10.000.000 đồng.Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính trên. Câu 02: Có tình hình về vật tư ở 1 DN trong thời điểm tháng 09/2009 như sau: (Đơnvị áp dụng phương thức kê khai thường xuyên xuyên):* vật tư tồn kho vào đầu tháng 09/2009: 20 tấn vật liệu chính A, giá chỉ thực tế1tấn là: 2.000.000 đồng.* tình hình nhập xuất đồ liệu vào tháng 09/2009 như sau:1. Phiếu nhập kho số 01 Ngày 5/09 nhập kho 50 tấn VLC A sở hữu của công tyX không trả tiền, giá 1tấn chưa xuất hiện thuế là 2.200.000 đồng, thuế vat được khấutrừ 10%. Ngân sách chi tiêu vận gửi đã giao dịch bằng tiền khía cạnh là 5.000.000 đồng,thuế VAT 5%.2. Phiếu nhập kho số 02 Ngày 10/09 nhập kho 40 tấn VLC A tải của cửahàng K thanh toán bằng TGNH, số chi phí theo hóa đơn chưa có thuế là80.000.000 đồng, hóa đơn đỏ vat được khấu trừ là 10%. Giá cả vận chuyển đã trảbằng tiền khía cạnh là: 8.000.000 đồng, hóa đơn đỏ vat 5%.3. Phiếu xuất kho số 05 Ngày 12/09 xuất 60 tấn VLC A dùng để làm sản xuất sảnphẩm.4. Phiếu nhập kho số 03 Ngày 15/09 nhập kho 30t VLC A tải của côngty X giao dịch thanh toán bằng tiền khía cạnh : 75.000.000 đồng5. Phiếu nhập kho số 04 Ngày 20/09 nhập kho 40 tấn VLC A cài đặt của cửahàng K không trả tiền, tổng số tiền theo hóa đối chọi phải thanh toán giao dịch là 92.400.000đồng, vào đó hóa đơn đỏ vat được khấu trừ 10%, ngân sách chi tiêu vận chuyển yêu cầu trả choxí nghiệp vận tải ô tô số 2 giá không thuế là: 8.000.000 đồng, hóa đơn đỏ vat đượckhấu trừ 10%.6. Phiếu xuất kho số 06 Ngày 22/09 xuất 90 tấn VLC A dùng cho sản xuấtsản phẩm.7. Ngày 25/09 DN chuyển tiền trả không còn số chi phí còn nợ cho công ty X.8. Ngày 30/09 Kiểm kê quỹ tiền mặt phát hiện nay thừa 2.000.000 đồng chưarõ nguyên nhân.Yêu cầu: Định khoản và khẳng định giá thực tế vật liệu thiết yếu xuất kho với tồnkho theo phương thức bình quân một lần vào cuối kỳ.Câu 03: Tại một doanh nghiệp SX-KD Triều Vỹ có những tài liệu liên quan hoạt động vui chơi của DNkế toán tập đúng theo như sau:1. Doanh nghiệp giao dịch thanh toán nợ cho những người bán Y bằng chuyển khoản vớisố chi phí 90.000.000 đồng.2. Các ngân sách phát sinh thanh toán bằng tiền khía cạnh theo hóa đơn gồm 10% thuếGTGT là 17.600.000 đồng, phân bổ cho cỗ phận bán sản phẩm 10.000.000 đồng, bộphận quản lý doanh nghiệp 6.000.000 đồng.3. Kiểm kê quỹ chi phí mặt thời điểm cuối kỳ phát hiện tại thiếu 4.000.000 đồng,4. Hội đồng kỷ lao lý họp đưa ra quyết định xử lý số gia sản thiếu sinh sống trên như sau: Thủquỹ buộc phải bồi thường 50%, trừ dần vào lương bắt đầu từ tháng sau. Số còn lạidoanh nghiệp chịu đựng và tính vào giá cả khác của doanh nghiệp.5. Doanh nghiệp bỏ ra góp vốn liên doanh dài hạn bởi TGNH với công ty K(tại ngân hàng KCN Phú Bài, số tài khoản 710A03432) 200.000.000 đồng.(UNC số 12)6. Cung cấp một lô sản phẩm 5.000 sp, giá chưa tồn tại thuế GTGT là 10.000 đồng/sp,thuế GTGT 10%, quý khách đã chuyển khoản qua ngân hàng nhưng doanh nghiệp chưa nhận ra giấybáo có của ngân hàng.7. 1 tuần sau dn nhận được giấy báo bao gồm của bank về số tiền dn bánlô mặt hàng ở nhiệm vụ số 6.8. Dìm khoản tiền phương diện của đơn vị chức năng khác cam kết quỹ ngắn hạn là: 10.000.000đồng.9. Thu tiền bán thành phầm thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ. Theo hóa đơn GTGT, ghi: giá bán bán chưa xuất hiện thuế: 200.000.000đồng, thuế GTGT 20.000.000 đồng. Tổng tiền giao dịch thanh toán là 220.000.000 đồng.Người mua thanh toán bằng tiền mặt.10. Tịch thu vốn đầu tư chi tiêu ngắn hạn bởi tiền mặt, số chi phí 34.000.000 đồng,trong đó, lãi thu được là 4.000.000 đồng, giá vốn là 30.000.000 đồng. Thu hồitiền cam kết quỹ, ký kết cược ngắn hạn bằng tiền mặt, số tiền 14.000.000 đồng.Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ tài chính trên.Câu 04: Tại một doanh nghiệp gồm tình bên cạnh đó sau:Tài khoản nguyên liệu vào đầu kỳ:+ nguyên liệu chính (A): 4.000 kilogam * 1.500 đồng = 6.000.000 đồng.+ nguyên vật liệu chính (B): 12.000 kilogam * 2.500 đồng = 30.000.000đồng.+ vật tư phụ (C):1.000 kg * 1.000 đồng = 1.000.000 đồng.+ nhiên liệu (D):500 kilogam * 2000 đồng = 1.000.000 đồng.Trong kỳ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:1. Doanh nghiệp mua một vài NVL thiết yếu (A): 8.000 kg, giá chưathuế là 1.200 đồng/kg, thuế GTGT 10%, không trả cho những người bán K. Những chiphí đi lại bốc tháo 200 đ/kg, giao dịch thanh toán bằng tiền khía cạnh cho bên cung cấp.2. Công ty lớn mua một trong những vật liệu phụ (C) 1.000 kg, giá chỉ 1050 đ/kg, trongđó thuế GTGT 5%. Chi tiêu phát sinh trước khi nhập kho là 50 đ/kg, vớ cảtrả bởi tiền mặt.3. Công ty lớn mua một số nhiên liệu (D) 500 kg, giá chỉ 1.900 đ/kg, thuếGTGT 10%, trả bởi TGNH. Giá cả vận gửi bốc tháo là 150 đ/kg trả bằngtiền mặt, phân tách khấu thương mại mà doanh nghiệp được tận hưởng là 50 đ/kg dấn bằngTGNH.4. Doanh nghiệp xuất NVL thiết yếu (A) mang đến sản xuất sản phẩm 7.000 kg, trong đó trựctiếp sản xuất sản phẩm là 6.000 kg, còn lại 1.000 kg thực hiện ở bộ phận quản lýphân xưởng.5. Dn xuất NVL bao gồm (B) đến sản xuất thành phầm 6.000 kg, trong đó trựctiếp sản xuất thành phầm là 5.000 kg, 500 kg áp dụng ở phân xưởng sản xuất, 300kg thực hiện ở cỗ phận bán hàng và 200 kg cần sử dụng ở bộ phận quản lý DN.6. Công ty lớn xuất vật tư phụ (C) đến sản xuất thành phầm 1.200 kg,trong kia trực tiếp sản xuất thành phầm là 1.000 kg, phân xưởng chế tạo 200 kg.7. Doanh nghiệp xuất nhiên liệu (D) đến sản xuất sản phẩm 400 kg, choquản lý doanh nghiệp là 200 kg. 8. Nhập khẩu vật tư phụ (D) về để sản xuất sản phẩm, chịu đựng thuế GTGTtheo phương pháp khấu trừ. Trị giá vật liệu nhập khẩu 180.000.000 đồng,thuế suất thuế nhập khẩu 5%, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa thanh toán giao dịch tiềncho đơn vị cung cấp.Yêu cầu: Hãy định khoản những nghiệp vụ tài chính phát sinh. Hiểu được doanhnghiệp áp dụng cách thức xuất kho theo cách thức FIFO.Câu 05: bài 01 (8 điểm): trong tháng 4/2010 có tài liệu về tài sản cố định và thắt chặt củaDN như sau:1/ Ngày 05/4, sử dụng TGNH thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản mua 1 dâychuyền công nghệ sản xuất của chúng ta H theo tổng giá thanh toán giao dịch gồm cả thuếGTGT 5% là 525.000.000 đ và hiện tại đang thuê công ty Y tiến hành lắp đặt.2/ Ngày 07/4, doanh nghiệp Y (ở nghiệp vụ 1) tiến hành bàn giao dây chuyềncông nghệ sẽ lắp đặt ngừng đưa vào sử dụng ngân sách lắp đặt theo giá chưa cóthuế 14.800.000 đ, thuế GTGT 5%. Dn đã cần sử dụng tiền mặt thuộc quỹ đầu tư pháttriển để giao dịch cho công ty Y.3/ Ngày 10/4, dn đưa một TSCĐ vào tham gia liên doanh với công ty K.TSCĐ này còn có nguyên giá chỉ 15.000.000 đ vẫn khấu hao 3.000.000 đồng. Giá bán thỏathuận trong đúng theo đồng tham gia liên kết kinh doanh để quy số chi phí góp vốn với Cty K là11.000.000 đ.4/ Ngày 14/4 góp vốn liên doanh dài hạn với công ty M một TSCĐ hữuhình của phân xưởng sản xuất. Nguyên giá 249.600.000 đ đã khấu hao90.000.000 đ, tỷ lệ khấu hao 12% năm. Hội đồng liên kết kinh doanh thống tốt nhất xácđịnh quý hiếm vốn góp của tài sản thắt chặt và cố định này là 150.000.000 đ.5/ Ngày 19/4 buôn bán và dẫn vào sử dụng 1 thứ phát năng lượng điện ở phân xưởngsản xuất. Giá bán mua chưa có thuế 417.600.000 đ, thuế GTGT 5%. Tiền hàng đãthanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng qua ngân hàng. Được biết TSCĐ này đã qua sửdụng, cực hiếm TSCĐ mới tương đương là 522.000.000 đ, thời hạn sử dụng theoquy định là 5 năm. Gia tài này đầu tư chi tiêu bằng nguồn chi phí xây dựng cơ bản.6/ Ngày 21/4 nhượng phân phối 1 đồ vật ở văn phòng cai quản DN, nguyêngiá 96.000.000 đ, đã khấu hao tới ngày nhượng buôn bán 40.000.000 đ, phần trăm khấuhao bình quân năm 12%. Giá bán gồm cả thuế GTGT 5% của thiếtbị là 63.000.000 đ, người mua đã giao dịch thanh toán qua NH. 7/ Ngày 25/4 thừa nhận lại vốn góp liên doanh dài hạn từ công ty D một thiếtbị sống văn phòng làm chủ theo giá chỉ 21.000.000 đ. Được biết tổng số vốn liếng góp vớiCông ty D là 30.000.000 đ. Phần vốn góp sót lại Công ty D đã thanh toán quangân hàng. Thiết bị này còn có tỷ lệ khấu hao trung bình năm là 12%.8/ Ngày 26/4 người nhận thầu (Công ty Q) chuyển nhượng bàn giao đưa vào thực hiện 1 dãynhà làm văn phòng làm chủ của DN, thời hạn sử dụng theo chính sách là 20 năm.Tổng số tiền phải trả cho doanh nghiệp Q bao gồm cả thuế GTGT 5% là 378.000.000 đ.Tài sản cố định này chi tiêu bằng vốn sản xuất cơ bản. Dn đã giao dịch hếtcho công ty Q bởi TGNH.9/ Ngày 25/4 thanh lý 1 khu xưởng sản xuất, nguyên giá 270.000.000 đ,giá trị hao mòn luỹ kế tính mang đến ngày 31/01/N là 270.000.000 đ, xác suất khấu haobình quân năm 10%. Giá thành thanh lý chi bằng tiền mặt có cả thuế GTGT10% là 5.500.000 đ. Phế liệu tịch thu từ thanh lý chào bán thu tiền mặt 7.000.000 đ.10/ thực hiện sửa chữa tăng cấp văn phòng làm chủ Công ty bởi nguồnvốn đầu tư chi tiêu XDCB với đã xong xuôi trong tháng. Giá thành sửa chữa bao gồm :- Phụ tùng thế thế- vật liệu XDCB: 16.000.000 đ: 100.000.000 đ- tiền lương CN thay thế : 16.000.000 đ- Trích theo lương :- túi tiền khác đang trả bằng tiền mặt có cả thuế GTGT 10% là 6.600.000 đYêu cầu:1. Lập định khoản các nghiệp vụ phát sinh nói trên.Câu 06:Tại doanh nghiệp SX-TM quang đãng Anh, áp dụng cách thức kê khai thường xuyên xuyên,có những số liệu liên quan đến thực trạng nhập-xuất-tồn NVL trong thời điểm tháng 06/2009như sau:1. Tồn đầu kỳ: 2.000 kg, đối kháng giá 20.000 đ/kg, có 02 hóa đơn: Hóa solo 01:1.500 kg, đối chọi giá 20.000 đ/kg, hóa đơn 02: 500 kg, solo giá 20.000 đ/kg.2. Nhập kho trong thời điểm tháng 06: - Ngày 07/06: Nhập kho 8.000 kg, solo giá 21.000 đ/kg. Có hai hóa đơn:Hóa đối chọi 01: 7.500 kg, đối chọi giá 21.000 đ/kg, hóa 1-1 02: 500 kg, đối chọi giá21.000 đ/kg.- Ngày 18/06: Nhập kho 12.000 kg, đối kháng giá 22.000 đ/kg. Có hai hóa đơn:Hóa solo 01: 10.000 kg, solo giá 22.000 đ/kg, hóa đơn 02: 2.000 kg, đối chọi giá22.000 đ/kg.- Ngày 25/06: Nhập kho theo hóa đối chọi là 11.000 kg, đối chọi giá 25.000 đ/kg.3. Xuất kho vào tháng:- Ngày 12/06: 9.000 kg- Ngày 28/06: 10.000 kgYêu cầu: Hãy xác minh giá vật tư xuất kho trong kỳ và tồn kho cuối kỳtheo hai phương thức bình quân các lần xuất và trung bình một lần vào cuốikỳ.Câu 07: trên một dn SX-KD Triều Vỹ có những tài liệu liên quan vận động củaDN kế toán tập vừa lòng như sau:1. Doanh nghiệp giao dịch thanh toán nợ cho người bán Y bằng chuyển khoản vớisố tiền 90.000.000 đồng.2. Các ngân sách phát sinh giao dịch bằng tiền phương diện theo hóa 1-1 gồm 10%thuế GTGT là 17.6000.000 đồng, phân chia cho cỗ phận bán sản phẩm 10.000.000đồng, bộ phận quản lý công ty 6.000.000 đồng.3. Kiểm kê quỹ chi phí mặt vào cuối kỳ phát hiện tại thiếu 4.000.000 đồng,4. Hội đồng kỷ luật pháp họp đưa ra quyết định xử lý số gia tài thiếu làm việc trên như sau:Thủ quỹ bắt buộc bồi hay 50%, trừ dần dần vào lương ban đầu từ tháng sau. Số cònlại doanh nghiệp chịu và tính vào túi tiền khác của doanh nghiệp.5. Doanh nghiệp chi góp vốn liên doanh dài hạn bởi TGNH với công ty K(tại ngân hàng KCN Phú Bài, số thông tin tài khoản 710A03432) 200.000.000 đồng.(UNC số 12) 6. Phân phối một lô sản phẩm 5.000 sp, giá chưa tồn tại thuế GTGT là 10.000 đồng/sp,thuế GTGT 10%, người sử dụng đã giao dịch chuyển tiền nhưng doanh nghiệp chưa cảm nhận giấybáo bao gồm của ngân hàng.7. 1 tuần sau dn nhận được giấy báo bao gồm của bank về số tiền dn bánlô mặt hàng ở nhiệm vụ số 6.8. Dấn khoản tiền khía cạnh của đơn vị chức năng khác cam kết quỹ ngắn hạn là: 10.000.000đồng.9. Thu chi phí bán sản phẩm thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ. Theo hóa đối chọi GTGT, ghi: giá bán bán chưa xuất hiện thuế: 200.000.000đồng, thuế GTGT 20.000.000 đồng. Tổng tiền thanh toán là 220.000.000 đồng.Người mua thanh toán bằng tiền mặt.10. Thu hồi vốn đầu tư chi tiêu ngắn hạn bằng tiền mặt, số tiền 34.000.000 đồng,trong đó, lãi thu được là 4.000.000 đồng, giá chỉ vốn là 30.000.000 đồng. Thu hồitiền ký kết quỹ, cam kết cược ngắn hạn bằng chi phí mặt, số tiền 14.000.000 đồng.Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính trên.Câu 08:Có tình hình về vật tư ở 1 DN trong thời điểm tháng 09/2009 như sau: (Đơn vị ápdụng phương pháp kê khai thường xuyên):* vật liệu tồn kho đầu tháng 09/2009: đôi mươi tấn vật liệu chính A, giá bán thực tế1tấn là: 2.000.000 đồng.* tình trạng nhập xuất đồ vật liệu hồi tháng 09/2009 như sau:1. Phiếu nhập kho số 01 Ngày 5/09 nhập kho 50 tấn VLC A mua của công tyX không trả tiền, giá 1tấn chưa xuất hiện thuế là 2.200.000 đồng, hóa đơn đỏ vat được khấutrừ 10%. Giá thành vận chuyển đã thanh toán giao dịch bằng tiền mặt là 5.000.000 đồng,thuế VAT 5%.2. Phiếu nhập kho số 02 Ngày 10/09 nhập kho 40 tấn VLC A sở hữu của cửahàng K thanh toán bằng TGNH, số tiền theo hóa solo chưacó thuế là 80.000.000 đồng, thuế vat được khấu trừ là 10%. Ngân sách chi tiêu vậnchuyển vẫn trả bởi tiền khía cạnh là: 8.000.000 đồng, hóa đơn đỏ vat 5%. 3. Phiếu xuất kho số 05 Ngày 12/09 xuất 60 tấn VLC A dùng để làm sản xuất sảnphẩm.4. Phiếu nhập kho số 03 Ngày 15/09 nhập kho 30 tấn VLC A cài của côngty X giao dịch thanh toán bằng tiền mặt : 75.000.000 đồng5. Phiếu nhập kho số 04 Ngày 20/09 nhập kho 40 tấn VLC A download của cửahàng K chưa trả tiền, tổng số tiền theo hóa solo phải giao dịch là 92.400.000đồng, trong đó hóa đơn đỏ vat được khấu trừ 10%, túi tiền vận chuyển bắt buộc trả choxí nghiệp vận tải ô đánh số 2 giá không thuế là: 8.000.000 đồng, thuế vat đượckhấu trừ 10%.6. Phiếu xuất kho số 06 Ngày 22/09 xuất 90 tấn VLC A sử dụng cho sản xuấtsản phẩm.7. Ngày 25/09 DN chuyển tiền trả hết số tiền còn nợ cho doanh nghiệp X.8. Ngày 30/09 Kiểm kê quỹ tiền mặt phát hiện tại thừa 2.000.000 đồng chưarõ nguyên nhân.Yêu cầu: Định khoản và khẳng định giá thực tế vật liệu chính xuất kho cùng tồnkho theo cách thức bình quân một lần vào thời gian cuối kỳ.Câu 09: Tại doanh nghiệp Thành Thái, vào kỳ có những tài liệu liên quan đếntình hình hoạt động kinh doanh được kế toán tài chính ghi dìm như sau:Các chữ viết tắt: Phiếu thu (PT), Phiếu chi (PC) Ủy nhiệm bỏ ra (UNC), Ủynhiệm thu (UNT).1. Bỏ ra mua nguyên đồ liệu của doanh nghiệp A theo hoá solo gồm 10% thuế GTGT44.000.000 đồng, giao dịch thanh toán bằng chi phí mặt.(PC 01)2. Quý khách hàng K giao dịch thanh toán nợ cho khách hàng bằng tiền phương diện 100.000.000đồng, bằng chuyển khoản qua ngân hàng là 200.000.000 đồng. (PT 03)3. đưa ra tạm ứng cho nhân viên cấp dưới đi công tác bằng tiền khía cạnh 10.000.000 đồng.4. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền phương diện 50.000.000 đồng.5. Bỏ ra lương cho những bộ công nhân viên cấp dưới trong công ty 100.000.000đồng, bằng tiền mặt. 6. Doanh nghiệp nhận chi phí lãi cho vay ngắn hạn bằng tiền khía cạnh 10.000.000đồng.7. Xuất cung cấp thành phẩm với giá xuất kho 120.000.000 đồng, giá bánlà 176.000.000 đồng, có 10% thuế GTGT, công ty M (tại bank Hànghải Việt nam, số tài khoản 06.0010.1000.1005), giao dịch thanh toán bằng TGNH chodoanh nghiệp (UNT số 3).8. Xuất tiền mặt gởi vào thông tin tài khoản tiền gởi bank của doanh nghiệptrị giá chỉ 200.000.000 đồng.9. Doanh nghiệp thanh toán nợ cho tất cả những người bán bằng TGNH với số tiền90.000.000 đồng.10. Kiểm kê quỹ tiền mặt thời điểm cuối kỳ phát hiện thiếu 2.000.000 đồng, Giám đốcquyết định trừ lương của thủ quỹ.Yêu cầu: Hãy định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh.Câu 10: trên một doanh nghiệp gồm tình ngoài ra sau:Tài khoản vật liệu vào đầu kỳ:+ vật liệu chính (A): 4.000 kg * 1.500 đồng = 6.000.000 đồng.+ vật liệu chính (B): 12.000 kilogam * 2.500 đồng = 30.000.000đồng.+ vật tư phụ (C):1.000 kg * 1.000 đồng = 1.000.000 đồng.+ nhiên liệu (D):500 kilogam * 2000 đồng = 1.000.000 đồng.Trong kỳ những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:1. Công ty lớn mua một trong những NVL thiết yếu (A): 8.000 kg, giá bán chưathuế là 1.200 đồng/kg, thuế GTGT 10%, chưa trả cho những người bán K. Những chiphí vận động bốc cởi 200 đ/kg, thanh toán bằng tiền phương diện cho mặt cung cấp.2. Doanh nghiệp mua một số vật liệu phụ (C) 1.000 kg, giá 1050 đ/kg, trongđó thuế GTGT 5%. Chi phí phát sinh trước lúc nhập kho là 50 đ/kg, vớ cảtrả bởi tiền mặt. 3. Doanh nghiệp mua một trong những nhiên liệu (D) 500 kg, giá 1.900 đ/kg, thuếGTGT 10%, trả bởi TGNH. Ngân sách vận đưa bốc toá là 150 đ/kg trả bằngtiền mặt, chiết khấu thương mại mà dn được hưởng là 50 đ/kg nhấn bằngTGNH.4. Doanh nghiệp xuất NVL thiết yếu (A) cho sản xuất thành phầm 7.000 kg, trong đó trựctiếp sản xuất thành phầm là 6.000 kg, sót lại 1.000 kg thực hiện ở bộ phận quản lýphân xưởng.5. Doanh nghiệp xuất NVL bao gồm (B) đến sản xuất sản phẩm 6.000 kg, trong các số đó trựctiếp sản xuất thành phầm là 5.000 kg, 500 kg thực hiện ở phân xưởng sản xuất, 300kg sử dụng ở cỗ phận bán sản phẩm và 200 kg sử dụng ở bộ phận quản lý DN.6. Công ty lớn xuất vật tư phụ (C) mang lại sản xuất thành phầm 1.200 kg,trong đó trực tiếp sản xuất sản phẩm là 1.000 kg, phân xưởng cung cấp 200 kg.7. Công ty lớn xuất xăng (D) cho sản xuất sản phẩm 400 kg, choquản lý doanh nghiệp là 200 kg.8. Nhập khẩu vật tư phụ (D) về để cung cấp sản phẩm, chịu đựng thuế GTGTtheo phương pháp khấu trừ. Trị giá vật tư nhập khẩu 180.000.000 đồng,thuế suất thuế nhập vào 5%, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa thanh toán giao dịch tiềncho nhà cung cấp.Yêu cầu: Hãy định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Biết rằng doanhnghiệp áp dụng phương pháp xuất kho theo cách thức FIFO.Câu 11: tại một dn SXKD-TM Thuận vạc có những tài liệu liên quan hoạtđộng của doanh nghiệp kế toán tập đúng theo như sau:1. Trả trước tiền thuê văn phòng cho 6 mon là 60.000.000 đồng bằngchuyển khoản, thuế GTGT là 10%, ngân sách này phân chia lần đầu ngay lập tức thángnày.2. A) Nhận thông báo về khoản roi được chia từ vốn góp liên doanh,số tiền 240.000.000 đồng.b) Doanh nghiệp ra quyết định nhận 140.000.000 đồng lợi nhuận được chiabằng chi phí mặt cùng 100.000.000 đ còn lại bổ sung cập nhật vốn góp liên doanh.3. Chào bán 1.000 USD để lấy tiền VND. Tỷ giá bán ghi sổ: 17.000 đ/USD.Tỷ giá thực tế khi thanh toán: 17.400 đ/USD. 4. Nhận ra giấy báo gồm của ngân hàng về khoản tiền khách hàng Achuyển khoản trả nợ 40.000.000 đồng5. Chi tiền mặt giao dịch thanh toán tiền quảng bá 1.320.000 đồng, trong những số ấy thuế VAT120.000 đồng6. Sở hữu công cụ, luật nhập kho trả bởi TGNH, giá mua chưa tồn tại thuế là4.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%. DN đã nhận được được giấy báo Nợ củangân hàng.7. Nhận ra giấy báo có của ngân hàng số tiền của người tiêu dùng X gửi quatài khoản 50.000.000 đồng về việc ký quỹ lâu năm hạn khi thuê căn nhà của doanhnghiệp.8. Cảm nhận giấy báo Nợ của bank về bài toán trả lại vốn góp liên doanhcho mặt góp vốn 500.000.000 đồng9. Doanh nghiệp đưa ra tiền phương diện trả tiền điện, chi phí nước, tiền điện thoại,… chophân xưởng sản xuất tổng cộng là 11.000.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT.10. Nhấn lại tiền ký quỹ thời gian ngắn bằng tiền phương diện là 10.000.000 đồng.Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế trên.Câu 12: Có tình trạng về vật tư ở 1 DN vào tháng 09/2009 như sau: (Đơnvị áp dụng cách thức kê khai hay xuyên):* vật tư tồn kho vào đầu tháng 09/2009: trăng tròn tấn vật liệu chính A, giá chỉ thực tế1tấn là: 2.000.000 đồng.* tình trạng nhập xuất đồ vật liệu vào tháng 09/2009 như sau:1. Phiếu nhập kho số 01 Ngày 5/09 nhập kho 50 tấn VLC A tải của công tyX chưa trả tiền, giá chỉ 1tấn chưa xuất hiện thuế là 2.200.000 đồng, thuế vat được khấutrừ 10%. Ngân sách vận chuyển đã thanh toán bằng tiền khía cạnh là 5.000.000 đồng,thuế VAT 5%.2. Phiếu nhập kho số 02 Ngày 10/09 nhập kho 40 tấn VLC A mua của cửahàng K giao dịch thanh toán bằng TGNH, số tiền theo hóa 1-1 chưacó thuế là 80.000.000 đồng, vat được khấu trừ là 10%. Giá thành vậnchuyển đã trả bởi tiền khía cạnh là: 8.000.000 đồng, thuế hóa đơn đỏ 5%. 3. Phiếu xuất kho số 05 Ngày 12/09 xuất 60 tấn VLC A dùng để sản xuất sảnphẩm.4. Phiếu nhập kho số 03 Ngày 15/09 nhập kho 30 tấn VLC A cài đặt của côngty X thanh toán giao dịch bằng tiền phương diện : 75.000.000 đồng5. Phiếu nhập kho số 04 Ngày 20/09 nhập kho 40 tấn VLC A sở hữu của cửahàng K không trả tiền, tổng số tiền theo hóa solo phải thanh toán là 92.400.000đồng, trong đó thuế vat được khấu trừ 10%, chi tiêu vận chuyển đề xuất trả choxí nghiệp vận tải ô tô số 2 giá chưa thuế là: 8.000.000 đồng, vat đượckhấu trừ 10%.6. Phiếu xuất kho số 06 Ngày 22/09 xuất 90 tấn VLC A cần sử dụng cho sản xuấtsản phẩm.7. Ngày 25/09 DN giao dịch chuyển tiền trả hết số tiền còn nợ cho công ty X.8. Ngày 30/09 Kiểm kê quỹ tiền khía cạnh phát hiện thừa 2.000.000 đồng chưarõ nguyên nhân.Yêu cầu: Định khoản và khẳng định giá thực tế vật liệu bao gồm xuất kho cùng tồnkho theo phương pháp bình quân một lần vào thời gian cuối kỳ.Bài 13:1- Ngày 02/01 rút tiền gởi ngân hàng về nhập quỹ tiền phương diện 20.000.000 đồng.2- Ngày 04/01 bỏ ra tiền mặt để mua vật bốn cho cấp dưỡng 15.000.000 đồng, VAT1.500.000 đồng. Mặt hàng về được bình chọn và nhập kho vật liệu chính.3- Ngày 05/01 bỏ ra tiền mặt để ký kết quỹ, ký cược thời gian ngắn 5.000.000 đồng; chitiền nhờ cất hộ để cam kết quỹ lâu năm là 10.000.000 đồng.4- Ngày 06/01 công ty X giao dịch tiền hàng cho đơn vị bằng chuyển khoản qua ngân hàng là5.000 usd; tỉ giá vẫn ghi trên sổ kế toán tài chính là 17.000 đồng/usd, tỉ giá xuất nước ngoài tệlà 17.100 đồng/usd, tỉ giá thực tế là 17.200 đồng/usd.5- Ngày 07/01 công ty bán chịu đựng 1 lô hàng hoá C cho khách, giá chỉ vốn sản phẩm hoá là50.000.000 đồng, giá cả là 60.000.000 đồng, VAT 10%. 6- Ngày 10/01 Xuất kho điều khoản dụng cầm cố cho phần tử quản lý phân xưởng trịgiá xuất 50.000.000 đồng. Phân chia đều trong 10 tháng, bước đầu phân bổ từtháng này.7- Ngày 12/01 xuất kho 2 ngàn sp B có giá vốn 40.000 đồng/sp, giá cả 50.000đ/sp, VAT 10% nhằm đổi đem 1 TSCĐ hữu hình có mức giá hóa solo là 100.000.000đồng, thuế GTGT là 5%. Khoản chênh lệch giữa phía 2 bên đã được giao dịch thanh toán vớinhau bằng TGNH.8- Ngày 15/01 công ty xuất thanh lý 1 TSCĐ hữu hình gồm nguyên giá30.000.000 đồng, giá bán trị còn lại 5.000.000 đồng, giá thành chưa thuế GTGT6.000.000 đồng, thuế GTGT 5%, khách hàng thanh toán tiền mặt.9- Ngày 20/01 hạng mục đầu tư XDCB đã xong và được nghiệm thu bàngiao, đưa vào và sử dụng có tổng mức quyết toán công trình là 600.000.000đồng. Kế toán tăng vào TSCĐ hữu hình.10- Ngày 25/01 doanh nghiệp xuất khẩu không thu chi phí 1 lô sản phẩm & hàng hóa có giá bán vốn là100.000.000 đồng, lệch giá 10.000 usd, thuế GTGT = 0, thuế xuất Khẩu10%. Thuộc ngày, công ty đã nộp thuế xuất khẩu bởi tiền gởi bank VND;tỉ giá thực tiễn tại ngày thanh toán giao dịch là 17.400 đồng/usd, tỉ giá chỉ xuất ngoại tệ 17.300đồng/usd cùng tỉ giá đang ghi bên trên sổ kế toán là 17.200 đồng/usd.Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh; riêng các nghiệpvụ nước ngoài tệ thí sinh cần chọn tỉ giá chỉ đúng nhằm ghi sổ (hạch toán).Bài 14:Doanh nghiệp X có số tồn kho vào đầu kỳ như sau:Nguyên vật liệu chính: 2 nghìn kg x 20.000 đồng/kg = 40.000.000 đồng.Công thay dụng cụ: 50 cái x 50.000 đồng/cái = 2.500.000 đồng.Sản phẩm A: 500 loại x 100.000 đồng/sp = 50.000.000 đồng.Doanh nghiệp áp dụng cách thức xuất kho FIFO cùng hạch toán thuế GTGTtheo cách thức khấu trừ.Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:1- Ngày 01/02 doanh nghiệp mua chịu nguyên vật liệu 3.000 kg nguyên vật liệuchính, giá mua chưa có thuế 22.000 đồng/kg, VAT 10%. Mua dụng cụ dụngcụ 50 cái, giá sở hữu chưa thuế 52.000 đồng/cái, VAT 10%. 2- Ngày 03/02 xuất kho nguyên vật liệu cho cấp dưỡng 3.000 kg, xuất côngcụ chế độ cho thành phần quản lý phân xưởng 40 cái.3- Ngày 06/02 doanh nghiệp đã xong sản xuất sản phẩm A cùng nhập khothành phẩm 1.000 cái, ngân sách chi tiêu nhập kho105.000 đồng/sp.4- Ngày 09/02 công ty xuất kho 1.000 kết quả A để bán chịu chokhách, giá cả đã gồm thuế GTGT 10% là 132.000 đồng/sp.5- Ngày 28/02 công ty tiến hành kiểm kê kho vật bốn và phát hiện nay trongkho nguyên liệu thiếu sản phẩm với trị giá thiếu 5.000.000 đồng; công tytạm thời lập biên phiên bản ghi nhấn và chưa có hướng giải quyết. Thuộc ngày28/02 công ty cũng đang lập dự trữ cho 01 số thành quả A yếu chấtlượng vì chưng tồn kho tương đối lâu là 10.000.000 đồng. Ngày 05/03 doanh nghiệp tìm ranguyên nhân thiếu thốn kho vật bốn tại ngày 08/03 với buộc thủ kho buộc phải bồithường. Ngày 10/03 thủ kho sẽ trả lại số tiền thiếu thốn trên bằng tiền mặt.Yêu cầu: Hạch toán những nghiệp vụ tài chính phát sinh.