Bài tập mô hình toán kinh tế có lời giải

-

quý khách sẽ coi bản rút ít gọn của tư liệu. Xem với tải ngay lập tức bạn dạng khá đầy đủ của tư liệu tại đây (143.3 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Bài tập mô hình toán kinh tế có lời giải

 các bài luyện tập Mô hình toán kinh tế tài chính   Nguyễn Thị Hương Giang  Chương thơm I. Giới thiệu mô hình tân oán kinh tế Bài 1. Cho hàm tổng chi phí TC = Q3 - 5quận 2 + 14Q +144 a. Khảo giáp sự biến đổi tuyệt vời của TC theo Q, từ đó mang đến nhận xem về bài toán mở rộng cung ứng. b. Tính hệ số giãn nở của TC theo Q tại Q =2 c. Cho giá bán sản phẩm là p = 70, với tầm thuế doanh thu 20%, tính lợi nhuận lúc Q = 3. Bài 2. Dân số của một nước nhà tăng theo quy luật: H = H0 2bt Tiêu dùng của đất nước đó tăng theo quy luật: C = C
0 eat a. Tìm thông số vững mạnh của C, H cùng của tiêu dùng tính trên đầu fan của non sông đó. b. Nếu thông số vững mạnh của chi tiêu và sử dụng là một.5% cùng của số lượng dân sinh là 0.8% thì hệ số lớn lên tính bên trên đầu tín đồ là từng nào. Bài 3 Cho hàm tiếp tế Y(t) = 0.2K0.4L0.8 Trong đó K = 1trăng tròn + 0.1t; L = 300 + 0.3t a. Tính hệ số giãn nở của Y theo K cùng L b. Tính hệ số vững mạnh của vốn K, lao đụng L cùng Y c. Hãy cho thấy hiệu quả của vấn đề tăng qui mô tiếp tế trong ngôi trường hợp này. Bài 4 Thu nhập quốc dân của một nước (Y) tất cả côn trùng contact với khoảng sử dụng vốn (K), nấc thực hiện lao đụng (L) với túi tiền đào tạo và huấn luyện 3 năm ngoái (G) có dạng: Y = 0.25 K0.5 L0.3 G0.05 a. Có chủ ý nhận định rằng giả dụ tăng vốn huấn luyện 10% thì có thể sút nút thực hiện vốn 1% nhưng mà vẫn đảm bảo an toàn các khoản thu nhập không thay đổi. Hãy nhận xét ý kiến trên.
b. Nếu thường niên vốn tăng 5%, lao cồn tăng 7% và chi phí mang đến huấn luyện tăng 10% thì thu nhập cá nhân tăng cùng với nhịp điệu là bao nhiêu? Bài 5 Cho hàm tổng chi phí TC = 5000 + 352QQ a. Tìm hàm ngân sách cận biên MC b. Tính chi phí vừa đủ AC trên Q = 100  bài tập Mô hình toán kinh tế tài chính   Nguyễn Thị Hương Giang  Trang 1 c. Tính hệ số co giãn của TC theo Q tại Q = 17 Bài 6 Một công ty tất cả hàm tiếp tế Q = L0.5K0.5

Xem thêm: Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú (Hoặc Cảm Động, Hoặc Buồn Cười,…) Mà Em Gặp Ở Trường.

. Trong đó, K là vốn; L là lao động; Q là sản lượng. a. Có chủ ý nhận định rằng để không thay đổi mức sản lượng, rất có thể bớt nút vốn 5% bằng cách tăng mức lao hễ 10%. Hãy thừa nhận xét chủ kiến bên trên. b. Tính năng suất biên của L, cho thấy thêm y nghĩa của đạo hàm riêng biệt bậc nhì của Q theo L. c. Cho giá chỉ vốn, giá lao đụng tương ứng là pK = 5, pL = 6. Hãy tính nút thực hiện K, L nhằm cung ứng sản lượng Q = Q0 = 100 với chi phí bé dại tuyệt nhất. d. Phân tích ảnh hưởng tác động của giá bán vốn, giá lao dộng đến tổng ngân sách. Bài 7 Một doanh nghiệp tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh tuyệt đối hoàn hảo có hàm ngân sách biên: MC = 3Q2 - 2Q - 700 Hàm lợi nhuận vừa đủ AR = 2000 - Q. a. Hãy xác định hàm tổng ngân sách TC, ngân sách trung bình AC trường hợp ngân sách cố định FC = 30. b. Hãy xác minh nấc sản lượng buổi tối nhiều hóa lợi tức đầu tư của Doanh Nghiệp. c. Hãy phân tích tác động ảnh hưởng của FC đến tầm sản lượng buổi tối nhiều hóa lợi nhuận. Bài 8 Nhu cầu nhị món đồ nhờ vào vào giá như sau: Q.1 = 40 - 2P
1 - P2 Q2 = 35 - P1 - P2 Tổng chi phí là hàm của sản lượng: TC = Q.12 + 2Q22 + 12 Trong đó, Qi, Pi là giá bán và sản lượng hàng hoá a. Xác định mức Q.1. Q2 sao cho tổng lợi tức đầu tư là lớn nhất. b. Xác định chi phí biên mang đến từng món đồ về tối ưu kiếm được ngơi nghỉ câu a.
c. Hai sản phẩm này còn có sửa chữa nhau vào chi tiêu và sử dụng không? Bài 9 Cho hàm tiện ích của công ty lúc tiêu thú nhị các loại sản phẩm & hàng hóa 1, 2 gồm dạng: U = (x1 + 2)(x2 + 1), trong các số đó x1, x2 là lượng tiêu thụ hàng hóa 1, 2. a. Có chủ kiến nhận định rằng nhì một số loại mặt hàng trên rất có thể thay thế sửa chữa nhau cùng với Xác Suất 1:1 với công dụng biên của bọn chúng là hệt nhau. Hãy nhấn xét chủ ý bên trên. b. Cho giá chỉ các hàng hóa với thu nhập của bạn là : p1 =4, p2 = 6, M = 130. Hãy xác định nấc cầu hai sản phẩm & hàng hóa trên. c. Nếu các khoản thu nhập với giá chỉ các sản phẩm & hàng hóa tăng và một xác suất thì nút cầu nhì hàng hóa trên đã chuyển đổi như thế nào. Vì sao?  Bài tập Mô hình toán kinh tế   Nguyễn Thị Hương Giang 
Trang 2 Bài 10 Mỗi cá thể vẫn nhận được lợi ích tự các khoản thu nhập với nghĩ về ngơi. Giả sử hằng ngày bao gồm 12 tiếng để mọi cá nhân rất có thể chia nhỏ ra thời gian thao tác làm việc và suy nghĩ ngơi. Tiền lương cho từng giờ thao tác làm việc là 4$ và hàm công dụng của một cá nhân gồm dạng: U = L0.5I0.75 , trong các số ấy L là khoảng thời gian ngơi nghỉ, I là thu nhập cá nhân. Cá nhân này sẽ bằng phẳng thời gian giữa lao hễ cùng nghĩ về ngơi ra làm sao để giành được tác dụng buổi tối đa? Bài 11. Hàm cầu về một số loại hàng hóa A gồm dạng sau: Qd = M0.06p-0.2q-0.1 Trong đó M_thu nhập; p_giá chỉ sản phẩm A; q_giá chỉ hàng B. a. Hàng hóa A là hàng hóa xa xỉ, cần thiết tuyệt vật dụng cấp? Vì sao? Hai sản phẩm & hàng hóa A cùng B tất cả mối quan hệ cùng nhau như vậy nào? b. Mức cầu mặt hàng hoa A đổi khác ra làm sao Khi p tăng 1 solo vị? Khi p tăng 1%? Bài 12
Xét quy mô : Y = C + I + G + EX - IM C = Yd ( 0 M = Yd (0 Yd = (1-t)Y Trong đó Y : thu nhập cá nhân quốc dân, C: chi tiêu và sử dụng của cư dân, I: đầu tư, G: chi tiêu cuả cơ quan chính phủ, EX: xuất khẩu, IM: nhập vào, t: thuế suất thuế thu nhập, , : những tmê mẩn số. a. Với  = 0.85;  = 0.3; G = 500; IM = 200; EX = 150; t = 0.1,hãy xác định thu nhập cá nhân quốc người ở tinh thần cân bằng. Nhận xem về tình trạng ngân sách công ty nước trong trường đúng theo này. b. Với các chỉ tiêu trên, nếu như cơ quan chính phủ sút xuất khẩu 10% thì có thể tăng đầu tư 10% cơ mà ko tác động cho tới thu nhập cá nhân quốc dân ở tinh thần cân bằng được giỏi không? Vì sao?