Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân tiếng anh

-
sách bài xích tập giờ anh A2 hệ đại học từ xa học viện technology bưu chủ yếu viễn thông phần 10 doc 868 0

Bạn đang xem: Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân tiếng anh

sách bài tập giờ đồng hồ anh A2 hệ ĐH tự xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 9 ppsx 854 1
sách bài xích tập giờ anh A2 hệ ĐH tự xa học viện công nghệ bưu bao gồm viễn thông phần 8 potx 960 0
sách bài bác tập giờ anh A2 hệ ĐH từ xa học viện công nghệ bưu thiết yếu viễn thông phần 7 ppsx 806 1
sách bài tập giờ đồng hồ anh A2 hệ đại học từ xa học viện chuyên nghành technology bưu thiết yếu viễn thông phần 6 pdf 1,121 2

Xem thêm: Bảng Giá Vàng Bảo Tín Minh Châu Tại Hà Nội, Giá Vàng Bảo Tín Minh Châu

sách bài xích tập giờ đồng hồ anh A2 hệ ĐH từ xa học viện chuyên nghành công nghệ bưu chính viễn thông phần 5 potx 628 1
sách bài xích tập tiếng anh A2 hệ đại học từ bỏ xa học viện chuyên nghành technology bưu chính viễn thông phần 4 potx 547 0
sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học tự xa học viện chuyên nghành technology bưu chủ yếu viễn thông phần 2 pptx 686 2
sách bài xích tập tiếng anh A2 hệ đại học từ bỏ xa học viện chuyên nghành công nghệ bưu chính viễn thông phần 2 ppsx 598 1
CÁCH ĐẶT CÂU HỎI CHO TỪ BỊ GẠCH CHÂN I. Các crúc ý: - Trước hết ta phải khẳng định được trường đoản cú để hỏi. - Từ bị gạch ốp chân ko bao giờ xuất hiện vào thắc mắc. - Nếu trong câu: +/ Dùng cồn từ bỏ thường thì ta cần mượn trợ hễ từ bỏ với hòn đảo trợ cồn từ bỏ lên trước chủ ngữ và sau tự để hỏi. Eg : They play football everyday. => What vị they play everyday? +/ Nếu vào câu cần sử dụng “hễ tự tobe”, “rượu cồn từ kmáu thiếu” ta chỉ việc đảo “rượu cồn từ tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” lên trước nhà ngữ với sau từ nhằm hỏi: Eg : She is planting trees now. => What is she playing now? - Nếu vào câu gồm từ bỏ bị gạch chân cần sử dụng hầu hết từ bỏ sau thì khio chuyển thanh lịch câu hỏi ta nên đổi khớp ứng nhỏng sau: 1. I, We => You 2. me, us => you 3. mine, ours => yours 4. my, our => your 5. some => any II. Các tự để hỏi thường gặp trong Tiếng Anh: 1. What : vật gì (Dùng để hỏi mang lại đồ vật, sự vật, sự khiếu nại ) 2. Which : loại mà (Dùng nhằm hỏi lúc tất cả sự lựa chọn) 3. Where : chỗ nào (Dùng để hỏi mang đến địa điểm, xứ sở ) 4. When : khi nào (Hỏi đến thời gian, thời điểm ) 5. Who : ai, bạn nhưng mà (Hỏi mang đến người) => Whom : bạn cơ mà (Hỏi đến tân ngữ chỉ người) Eg : I buy hyên ổn some books. => Who/ Whom vị you buy any books (for)? => Whose : của bạn nhưng (Hỏi mang đến tính tự cài, mua phương pháp, đại từ sở hữu) Eg : This is her pen? => Whose pen is this? 6. Why : vì sao (Hỏi mang lại lí vì, nguim nhân) 7. How : vắt nào (Hỏi cho tính từ, trạng từ bỏ, sức khoẻ ) 8. How old : hỏi mang lại tuổi 9. How tall : hỏi cho chiều cao của fan 10. How high : hỏi cho độ cao của đồ vật 11. How thichồng : hỏi cho độ dày 12. How thin : hỏi cho độ mỏng dính 13. How big : hỏi đến độ bự 14. How wide : hỏi đến phạm vi 15. How broad : hỏi mang lại bề rộng 16. How deep : hỏi mang lại độ sâu 17. How fast : hỏi mang lại vận tốc 18. How far from to : hỏi đến độ xa 19. How long : hỏi đến độ dài Eg : This ruler is đôi mươi centimeters long. => How long is this ruler? => How long : hỏi đến thời gian bao thọ Eg : It takes me an hour khổng lồ bởi my homework. => How long does it take you to vị your homework? (Nó rước mất của chúng ta bao nhiêu thời hạn để gia công bài bác tập về nhà?) trăng tròn. How often : hỏi mang lại mức độ, tần suất, mốc giới hạn Eg : I go lớn school every day. => How often do you go lớn school? 21. How much : hỏi mang đến Ngân sách Eg : This book is 3$. => How much is this book? => How much does this book cost? => What is the price of this book? 22. How much + N (ko đếm được) : hỏi mang đến số lượng Eg : There is some water in the bottle. => How much water is there in the bottle? 23. How many + N(es,s) : hỏi đến con số cùng với danh từ bỏ đếm được Eg : There are two pens on the table. => How many pens are there on the table? I have a pen here. => How many pens vì chưng you have sầu here? 24. What’s the weather like? : hỏi đến tiết trời 25. What color : hỏi đến màu sắc 26. What form size : hỏi đến form size 27. How heavy : hỏi mang đến khối lượng 28. How + bởi vì + S + come ? : hỏi mang lại phương tiện đi lại does go get travel EXERCISES Make questions for the underlined words or phrases 1. The dictionary is 200,000dong. 2. I made it from a piece of wood. 3. She bought it at the siêu thị over there. 4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.) 5. It took her three hours to lớn finish the composition. 6. I need a phone card lớn phone my parents. 7. It’s about 1,500 km from Hue to lớn Ho Chi Minch City. 8. The bank is opposite the restaurant. 9. The dress looked very nice. 10. I saw her last night. 11. Her neighbor gave her a nice dress. 12. They returned to lớn America two weeks ago. 13. Mrs. Robinson bought a poster. 14. My father was in Ha Noi last month. 15. He traveled lớn Nha Trang by coach. 16. She went khổng lồ the doctor because she was sick. 17. Nam left home at 7 o’cloông xã yesterday. 18. He taught English in the high school. 19. The homework was very difficult yesterday. trăng tròn. She often does the housework after doing exercises. 21. They are planting some roses in the garden. 22. Liz will sover these letters lớn her friends. 23. My favorite subject is Math. 24. Yes, we do. (We have magazines & web9_newspapers) 25. I often listen to lớn music in my free time. 26. Yes, he is. (He is good at drawing) 27. She learns about computers in computer science class. 28. My mother is cooking in the kitchen at the moment. 29. Lan likes playing table tennis. 30. I go to the movies twice a week. 31. They go lớn the beach on the summer holidays. 32. They stay in a khách sạn. . CÁCH ĐẶT CÂU HỎI CHO TỪ BỊ GẠCH CHÂN I. Các chụ ý: - Trước không còn ta yêu cầu khẳng định được trường đoản cú để hỏi. - Từ bị gạch chân ko lúc nào xuất hiện thêm vào thắc mắc. - Nếu trong câu: +/ Dùng cồn trường đoản cú thường. tall : hỏi mang lại độ cao của bạn 10. How high : hỏi đến độ cao của thiết bị 11. How thiông xã : hỏi mang đến độ dày 12. How thin : hỏi mang lại độ mỏng dính 13. How big : hỏi đến độ béo 14. How wide : hỏi mang đến độ. hỏi đến độ rộng 15. How broad : hỏi mang đến bề rộng 16. How deep : hỏi cho độ sâu 17. How fast : hỏi cho tốc độ 18. How far from to : hỏi cho độ xa 19. How long : hỏi cho độ lâu năm Eg : This ruler is