Bài tập cụm động từ

-
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài bác tập Ngữ pháp tiếng AnhBài tập Giới từ bỏ (Preposition)Một số bài tập Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu giờ Anh tham khảo
Bài tập nhiều động tự trong tiếng Anh
Trang trước
Trang sau

Bài tập cụm động trường đoản cú trong tiếng Anh

Tương ứng cùng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh chúng mình sẽ hỗ trợ cho chúng ta phần bài bác tập nhằm thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp giờ Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp giờ Anh này giúp cho bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần định hướng đã được trình bày trong loạt bài xích Ngữ pháp giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập cụm động từ

Trước khi có tác dụng Bài tập cụm động từ trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, chúng ta có thể tham khảo tại chương: Cụm cồn từ trong tiếng Anh.

Với những từ bắt đầu mình sẽ không còn dịch sẵn mà bạn nên tự tò mò vì điều đó sẽ giúp đỡ bạn nhớ lâu hơn. Sau khi chúng ta đã làm ngừng bài tập, để đối chiếu xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn nhấn vào vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đấy là phần Bài tập các động từ:

Bài 1:Complete each sentence using a verb from A (in the correct form) + a word from B. You can use a word more than once.

A
flygetgolooksitspeak
B
awaybydownon outroundup
1. The bus was full. We couldn"t get on.

2. I"ve been standing for the last two hours. I"m going khổng lồ .... For a bit.

3. A cat tried lớn catch the bird, but it .... Just in time.

4. We were trapped in the building. We couldn"t .... .

5. I can"t hear you very well. Can you .... A little?

6. "Do you speak German?" "Not very well, but I can .... ."

7. The cost of living is higher now. Prices have .... A lot.

8. I thought there was somebody behind me, but when I ...., there was nobody there.

Hiển thị đáp án

Bài 2:Complete the sentences using a word from A và a word from B. You can use a word more than once.

A
awaybackforwardinup
B
atthroughtowith
1. You"re walking too fast. I can"t keep up with you.

2. My holidays are nearly over. Next week I"ll be .... Work.

3. We went .... The vị trí cao nhất floor of the building khổng lồ admire the view.

Xem thêm: Bán Cá Cảnh Hà Nội Đủ Loại, Mua Cá Cảnh Online Hà Nội Để Mọi Người Chọn Mua

4. Are you looking .... The tiệc ngọt next week?

5. There was a bank robbery last week. The robbers got .... $50,000.

6. I love lớn look .... The stars in the sky at night.

7. I was sitting in the kitchen when suddenly a bird flew .... The mở cửa window.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Complete the sentences using the following verbs + it/them/me.

fill in get out give back switch on take off wake up

1. They gave me a form and told me khổng lồ fill it in.

2. I"m going khổng lồ bed now. Can you .... At 6.30?

3. I"ve got something in my eye & I can"t .... .

4. I don"t lượt thích it when people borrow things and don"t .... .

5. I want lớn use the kettle. How bởi vì I .... ?

6. My shoes are dirty. I"d better .... Before going into the house.

Hiển thị đáp án

Bài 4: Use your own ideas lớn complete the sentences. Use a noun (this newspaper, ...) or a pronoun (it/them/...) + the word in brackets (away/up/...)

1. Don"t throw away this newspaper. I want to lớn keep it. (away)

2. "Do you want this postcasd?" "No, you can throw it away." (away)

3. I borrowed these books from the library. I have lớn take .... Tomorrow. (back)

4. We can turn .... . Nobody is watching it. (off)

5. A: How did the vase get broken?

B: I"m afraid I knocked .... While I was cleaning. (off)

6. Shh! My mother is asleep. I don"t want lớn wake .... . (up)

7. It"s quite cold. You should put .... If you"re going out. (on)

8. It was only a small fire. I was able to lớn put .... Quite easily. (out)

9. A: Is this hotel more expensive than when we stayed here last year?

B: Yes, they"ve put .... . (up)

10. It"s a bit dark in this room. Shall I turn .... ? (on)

Hiển thị đáp án

3. I have to lớn take them back

4. We can turn the television off

5. I knocked it over

6. I don"t want to lớn wake her up

7. You should put your coat

8. I was able khổng lồ put in out

9. They"ve put the price(s)

10. Shall I turn the light (s) on?


Đã có app traitimchienbinh.com trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Thiết lập ngay áp dụng trên apk và iOS.

*

*

Loạt bài bác Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của bọn chúng tôi một trong những phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/traitimchienbinh.comteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.traitimchienbinh.com để liên tiếp theo dõi những loạt bài tiên tiến nhất về Ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của bọn chúng tôi.