Áo phông trơn đủ màu

-
Màu sắc: Đỏ tươiKích thước: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.Kiểu áo: Cổ tròn, tay ngắnHọa tiết: Áo thun phông trơnPhong cách: cá tính, đáng yêuChất liệu vải: Poly CottonĐối tượng: con trẻ em, Nam, NữĐặc biệt đam mê hợp cho những người mang mệnh Hỏa, mệnh Mộc và Mệnh Thủy
10"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":25500,"display_regular_price":25500,"image":"title":"u00e1o thun phông nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o phông thun tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf mang đến nu1eef","src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"25.500₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":647,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_size":"2XL","attribute_so-luong":">500","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":25000,"display_regular_price":25000,"image":"title":"u00e1o phông nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o thun phông tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf mang lại nu1eef","src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"25.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":648,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"2XL","attribute_so-luong":"35.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":649,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"2XL","attribute_so-luong":"45.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":650,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"3XL","attribute_so-luong":">10","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":27500,"display_regular_price":27500,"image":"title":"u00e1o phông thun nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o phông thun tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf đến nu1eef","src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"27.500₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":651,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"3XL","attribute_so-luong":">500","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":27000,"display_regular_price":27000,"image":"title":"u00e1o phông thun nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o thun phông tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf đến nu1eef","src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"27.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":652,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"3XL","attribute_so-luong":"40.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":653,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"3XL","attribute_so-luong":"50.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":654,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"L","attribute_so-luong":">10","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":21500,"display_regular_price":21500,"image":"title":"u00e1o phông nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o phông thun tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf mang đến nu1eef","src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"21.500₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":655,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"L","attribute_so-luong":">500","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":21000,"display_regular_price":21000,"image":"title":"u00e1o thun nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o thun phông tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf đến nu1eef","src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"21.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":656,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"L","attribute_so-luong":"26.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":657,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"L","attribute_so-luong":"35.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":658,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"M","attribute_so-luong":">10","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":21500,"display_regular_price":21500,"image":"title":"u00e1o thun nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o phông thun tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf mang lại nu1eef","src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"21.500₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":659,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"M","attribute_so-luong":">500","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":21000,"display_regular_price":21000,"image":"title":"u00e1o phông thun nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o phông tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf cho nu1eef","src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"21.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":660,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"M","attribute_so-luong":"26.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":661,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"M","attribute_so-luong":"35.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":662,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"S","attribute_so-luong":">10","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":21500,"display_regular_price":21500,"image":"title":"u00e1o thun phông nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o thun phông tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf mang lại nu1eef","src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"21.500₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":663,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"S","attribute_so-luong":">500","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":21000,"display_regular_price":21000,"image":"title":"u00e1o thun phông nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o thun tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf mang lại nu1eef","src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"21.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":664,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"S","attribute_so-luong":"26.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":665,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"S","attribute_so-luong":"35.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":666,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"XL","attribute_so-luong":">10","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":23500,"display_regular_price":23500,"image":"title":"u00e1o thun nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o phông tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf cho nu1eef","src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"23.500₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":667,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"XL","attribute_so-luong":">500","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":23000,"display_regular_price":23000,"image":"title":"u00e1o phông thun nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o phông thun tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf cho nu1eef","src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"23.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":668,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"XL","attribute_so-luong":"28.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":669,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"XL","attribute_so-luong":"40.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":670,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"XS","attribute_so-luong":">10","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":18500,"display_regular_price":18500,"image":"title":"u00e1o thun phông nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o thun tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf cho nu1eef","src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"18.500₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":671,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"XS","attribute_so-luong":">500","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":17000,"display_regular_price":17000,"image":"title":"u00e1o phông thun nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o phông tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf mang lại nu1eef","src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://traitimchienbinh.com/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"17.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":672,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"XS","attribute_so-luong":"23.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":673,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"XS","attribute_so-luong":"30.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":674,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
SIZEChọn một tùy chọn2XL3XLLMSXLXS
SỐ LƯỢNGChọn một tùy chọnXóa